Værdigrundlag

Dagtilbuddets grundlæggende vision og kerneopgave er at udvikle og skabe en hverdag, der sikrer, at alle børn trives, udvikles og lærer.

For at understøtte og fremme vores vision er målsætningen, at dagtilbuddets pædagogiske praksis udfoldes med forankring i Nordvests tre bærende værdier:

  1. Ressourcesyn
  2. Anerkendende relationer
  3. Inkluderende fællesskaber

De bærende værdier skal ses i samspil med visionen på den måde, at de er veje eller praktiske guidelines til at realisere visionspunkterne. Der kan ikke opstilles en udtømmende liste for disse samspilsformer, men det er dagtilbuddets mål, at visionen og de bærende værdier bliver de faglige fokuspunkter i den daglige planlægning af aktiviteter og vores løbende pædagogiske praksis.

Vi ønsker et pædagogisk miljø og en kultur i vores institutioner, hvor visions- og værdipunkterne er omdrejningspunkter for vores faglige refleksioner og udvikling med det sigte, at de bliver så tydelige og genkendelige for andre, at de bliver vores kendetegn ind- og indadtil.