Kommunens børn- og ungepolitik

Randers Kommunes børn- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i kommunen.

I forhold til børn i alderen 0-5 år gælder det, når de er i dagtilbud, uanset om det er kommunale, selvejende eller private.

Ønsket med politikken er at sikre en rød tråd og en fælles tilgang til børn og unge i kommunen.

Politikken har følgende pejlemærker:

  • Barnet i centrum
  • Helhed i indsatsen
  • Tværfaglighed

Derudover har politikken følgende fire temaer eller fokusområder, der tager udgangspunkt i byrådets visioner:

  • Relationer
  • Læring og uddannelse
  • Sundhed, kost og motion
  • Børn og unge med særlige behov

Pejlemærkerne og temaerne udgør fundamentet for indsatserne, der iværksattes overfor børn og unge. Herunder pædagogiske projekter m.m.

Du finder links til den overordnede børn- og ungepolitik og sektorpolitik for børn 0-5 år nedenfor.

Børn- og ungepolitik 2015

Sektorpolitik for børn 0-5 år