Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal lave skriftlige pædagogiske læreplaner, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen.