Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner har til hensigt at fremme systematikken samt dokumentationen vedrørende de 0-5 årige børns læring.

Dagtilbuddene skal hver udarbejde en læreplan, der beskæftiger sig med seks følgende hovedtemaer:

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer
  • sprog
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer

Endvidere skal der i læreplanen særskilt beskrives, hvilke metoder og aktiviteter der anvendes med henblik på at understøtte læringen hos børn med særlige behov.

I Randers kommune forventes det, at daginstitutionerne udarbejder en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i en fast ramme indeholdende 8 punkter. Dette med henblik på at fremme systematikken, så der kan arbejdes med at forfølge gode resultater samt styrke de pædagogiske indsatser. Det skal herudover fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

PLR09 2015