Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner har til hensigt at fremme systematikken samt dokumentationen vedrørende de 0-5 årige børns læring.

Dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børne gruppens sammensætning.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

  •          Social udvikling
  •          Alsidig personlig udvikling
  •          Natur, udeliv og science 
  •          Kommunikation og sprog
  •          Krop, sanser og bevægelse
  •          Kultur, æstetik og fællesskaber

Endvidere skal der i læreplanen særskilt beskrives, hvilke metoder og aktiviteter der anvendes med henblik på at understøtte læringen hos børn med særlige behov.

I Randers kommune forventes det, at daginstitutionerne udarbejder en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i en fast ramme indeholdende 8 punkter. Dette med henblik på at fremme systematikken, så der kan arbejdes med at forfølge gode resultater samt styrke de pædagogiske indsatser. Det skal herudover fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.