Kostpolitik

Formålet med kostpolitikken for 0-6 årige i Dagtilbud Nordvest er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad, børnene får, mens de er i dagtilbud.

Kosten skal følge de overordnede retningslinjer og anbefalinger for sammensætning og være sund og varieret.

I Dagtilbud Nordvest følger vi fødevarestyrelsens anbefalinger om kost til børn i daginstitutioner i alderen 0-6 år.

Forældre kan efter kulturel og/eller religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for deres børn.

Special- og diætkost til børn i dagtilbuddet skal være lægeligt begrundet.

Diætkost er mad, som indgår i en behandling - f.eks. mad til børn med sukkersyge.

Specialkost er mad, hvor enkelte fødemidler er udeladt, f.eks. til børn med allergi. I begge tilfælde skal kostomlægning ske efter drøftelse med familiens læge eller speciallæge.

Der serveres ikke slik, kage, saftevand til børnene.

Der serveres havregrød, øllebrød, cornflakes samt rugbrød til morgenmad. Forældre skal give personalet besked om hvorvidt deres barn må få sukker på morgenmaden.

Forældre opfordres til at undlade eller begrænse slik og kage ved fødselsdage og andre festlige anledninger.

Kostpolitik i Dagtilbud Nordvest