Inklusion

Inklusion er, når alle børn oplever sig som anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det lærende fællesskab ved, at der bevidst arbejdes inkluderende i forhold til planlægningen af hverdagen.

Børn er inkluderet, når de oplever sig som værdifulde deltagere i det lærende fællesskab, hvor de trives, har positive sociale relationer til jævnaldrende og til voksne, og hvor de udvikler sig optimalt i forhold til egne potentialer på det personlige, sociale og færdighedsmæssige område.

Inklusion i Dagtilbud Nordvest

I Dagtilbud Nordvest har alle børn ret til, krav på og brug for at føle at de hører til i et fællesskab.

Det betyder, at alle børn har ret til anerkendelse og til at blive betragtet som ligeværdige og nødvendige aktører i institutionens fællesskab. Vi betragter mangfoldighed som en ressource til at støtte læring og deltagelse for alle børn og inklusion handler om at sikre deltagelse for alle børn.

Institutionen er et rum hvor forskellige mennesker er sammen på grund af forskellige omstændigheder og alle har her lige ret til at udvikles, trives, lege og have gode venner.

Formålet med inkludering i leg, læring og deltagelse kan kort opsummeres på denne måde:

  • Inklusion skal øge barnets deltagelse i det sociale fællesskab.
  • Inklusion betyder at man må udvikle kulturer, strategier og praksis med ansvar for den mangfoldighed af børn som tilhører fællesskabet.
  • Mangfoldighed betragtes som en ressource til at støtte læring og deltagelse for alle børn.
  • Inklusion forudsætter at alle børn tilbydes lærings- og udviklingsrum.
  • Inklusion handler om at optimere lærings- og udviklingsmiljøer for både medarbejdere og børn. Det kræver høj faglighed og professionalisme hos det pædagogiske personale.

Her kan du læse vores pjece om inklusion