Værdier og politikker

Aftalemål

Her kan du læse de gældende aftalemål for Dagtilbud Nordvest.

Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner har til hensigt at fremme systematikken samt dokumentationen vedrørende de 0-5 årige børns læring.

Inklusion af børn med særlige behov

Inklusion er, når alle børn oplever sig som anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det lærende fællesskab ved, at der bevidst arbejdes inkluderende i forhold til planlægningen af hverdagen.

Sprogpakke

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.

Sundhedspolitik

Randers Kommunes Børn og ungepolitik beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i kommunen.

Kostpolitik

Formålet med kostpolitikken for 0-6 årige i Dagtilbud Nordvest er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad, børnene får, mens de er i dagtilbud.

Søvnpolitik

Vi har en fælles søvnpolitik i hele Dagtilbud Norvest

IT-politik

I afdelingerne tager vi mange billeder af børnene. De bliver primært brugt til dokumentation for de forskellige aktiviteter og samvær vi har i hverdagen, men det kan også være billeder til vores hjemmeside.