Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Nordvest samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Hver anden uge har vi to en halv timer til rådighed til tværfaglig møde sammen med en psykolog, tale-høre konsultent og fremskudt socialrådgiver, der er tilknyttet vores dagtilbud. Her kan vi drøfte evt. udfordringer og sikre en tidlig indsats, hvor vi kan være bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Vi tilstræber altid at den tværfaglige indsats eller træning med børnene foregår i afdelingen, idet det er her barnet er trygt og har deres relationer med venner. Vi tror på det helt essentielle i, at barnet lære bedst i fællesskabet og ikke unødvendigt tages ud af relationen og fællesskabet i gruppen.