Fra dagpleje til dagtilbud

I Dagtilbud Nordvest samarbejder vi med Dagplejen i Randers Kommune om en tryg overgang fra dagpleje til dagtilbud.

Dagplejen i Spentrup og Bjerregrav arbejder sammen med børnehaverne i Spentrup, Fussingø og Bjerregrav.

Dagplejen og de tre børnehaver har sammen udarbejdet en pjece om overgangen fra dagpleje til dagtilbud.