Fra børnehave til SFO

Overgangen fra børnehave til skole og SFO/fritidshjem vægtes højt i Randers Kommune. Her kan du læse mere om, hvordan overgangen finder sted.

Ved udskrivning af børnehaven får barnet ”Barnets Bog” med. ”Barnets Bog” indeholder billeder og beskrivelser af barnets kompetencer samt lærerplaner fra barnets tid i børnehaven.

Børnehavnen afholder forældresamtale om skolestart. Her vurderer børnehaven sammen med forældrene, om barnet er skoleparat. Der lægges vægt på motoriske, intellektuelle, sproglige, følelsesmæssige og sociale færdigheder.

I skolen prioriteres det, at barnet får kendskab til skolen, men også at skolen får kendskab til barnet og forældrene inden skolestart. Langt de fleste skoler holder et åbent hus-arrangement i forbindelse med indskrivningen til børnehaveklasse/SFO. I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn. I maj måned er der også besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage. Inden sommerferien afholder mange skoler også et forældremøde for forældrene til de kommende børnehaveklassebørn. Forældrene bliver informeret om arbejdet i børnehaveklassen og SFO’en og får generel information om selve skolen og forskellige praktiske forhold.

Internt i skolen lægges der vægt på at udvikle et samarbejde mellem børnehaveklasselederne, lærerne og personalet i SFO’en med henblik på at støtte hinanden i arbejdet med børnenes personlige, faglige og sociale udvikling og derved skabe størst mulig helhed i børnenes liv.

Skal barnet gå i fritidshjem i stedet for SFO, er der også mulighed for at besøge fritidshjemmet. Besøget sker oftest sammen med den gruppe børn, som skal begynde samme sted.

Samarbejdet mellem de enkelte skoler, fritidshjem og børnehaver er for de flestes vedkommende formaliseret og kan indeholde møder mellem skole/børnehaveklasse, børnehave og forældre, besøg på skolen, besøg af børnehaveklasselederne i børnehaverne, invitation til samtaler omkring det enkelte barn og udveksling af ”Barnets Bog”. Den enkelte skole kan endvidere have tilbagevendende møder med de børnehaver, de modtager børn fra, omkring fælles læringssyn og kompetenceforståelse.

Glidende overgang mellem børnehave og SFO/fritidshjem

På langt de fleste skoler er det sådan, at de kommende børnehaveklassebørn i løbet af foråret flyttes fra børnehaven til SFO’en. Tilsvarende gør sig gældende for fritidshjemmene. Der oprettes typisk en ekstra gruppe af børn i tilknytning til fritidshjemmet/SFO’en, og børnene integreres med de øvrige indmeldte børn på institutionen. Det er dog frivilligt for forældrene, om de ønsker at deres barn skal flyttes til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Det er positivt, at de kommende børnehaveklassebørn i løbet af foråret får kendskab til fritidshjemmet/SFO’en og skolen, så der ikke er så meget nyt, når eleverne begynder i 0. klasse i august måned. Ligeledes er det en fordel for skolen at kende de kommende elever i 0. klasse, inden de fordeles i klasserne.

Den glidende overgang administreres af pladsanvisningen, som forespørger familierne om interesse for, at deres barn flyttes fra børnehaven til SFO’en/fritidshjemmet. Oftest vil børnehaven foretage en vurdering sammen med barnets familie, om barnets profittering af en glidende overgang.

Du kan kontakte den enkelte børnehave, skole eller det enkelte fritidshjem for at høre om lige netop deres måde at gøre det på.