Forældresamarbejde

Det er vigtigt, at barnet føler tryghed og glæde ved at komme i vuggestue eller børnehave, og derfor lægges der vægt på nærvær og omsorg for barnet og dets familie.

Personalet vægter, at forældresamarbejdet foregår i et ligeværdigt og tillidsfuld atmosfære præget af gensidig respekt. Det gælder både den daglige kontakt om barnets små og store oplevelser, men også at personalet bidrager med støtte og rådgivning i det omfang det er ønsket eller påkrævet.

Forældresamtaler

Kort tid efter barnet er startet i dagtilbuddet tilbydes forældrene en samtale om barnets start og trivsel i institutionen. Derefter tilbyder stuerne mindst en gang om året forældresamtaler om barnets trivsel og udvikling. Der ud over kan forældrene til hver en tid komme og bede om en samtale, hvis de skulle få brug for det.