Om bestyrelse og forældreråd

Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have mulighed for at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre.

I Dagtilbud Nordvest er der valgt en dagtilbudsbestyrelse som består af 10 forældrerepræsentanter samt 4 medarbejderrepræsentanter.

I dagtilbudsloven er det endvidere fastlagt, hvilke kompetencer bestyrelsen som minimum skal have, samt at byrådet skal fastsætte vedtægter for styrelse af de kommunale dagtilbud og godkende de selvejende institutioners vedtægter for styrelse af institutionen.

Her kan du læse styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Randers.

Her kan du læse forretningsordenen for Dagtilbud Nordvest.

Referater