Samarbejde

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde: det er vigtigt, at barnet føler tryghed og glæde ved at komme i vuggestue eller børnehave, og derfor lægges der vægt på nærvær og omsorg for barnet og dets familie.

Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Nordvest samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Fra vuggestue til børnehave

Det er vuggestuens ansvar at drøfte, hvilke kompetencer et barn skal have erhvervet sig inden starten i børnehave for at sikre en så tryg en overgang som muligt.