Temamøde om frokostordninger 18. juni 2014

Onsdag den 18. juni 2014 blev der gennemført et temamøde om frokostordninger i vuggestuer og børnehaver.

Formålet med temamødet er at kvalificere det valg, som forældrene skal træffe om hvorvidt der skal være en frokostordning i barnets vuggestue eller børnehave.

På mødet blev der præsenteret 2 muligheder for frokostordninger.

Helsted Børnehus præsenterede, hvordan det er muligt at arrangere en fuldt integreret frokostordning i institutionen.
Plancher fra Helsted Børnehus

Fru Hansens Kælder præsenterede en frokostordning, der er delvis baseret på ekstern levering.
Fru Hansens Kælder

Bente Devantie, der er områdeleder i Rebild Kommune, fortalte om, hvordan dagtilbuddet har etableret en frokostordning baseret på ekstern levering.
Børnehuset 100 meter skoven