Sygdom og fravær

I tilfælde af sygdom, bør barnet passes hjemme.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn.

Se også Sundhedsstyrelsens information om diarré og opkast.