Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger og regler, som gælder for alle afdelingerne i Dagtilbud Nordvest.

I Randers kommunes daginstitutioner benytter vi online kommunikations og registreringsværktøjet Aula (også kaldet BørneIntra).

Systemet giver overblik over alle de oplysninger, der knytter sig til børnene. Vi er glade for systemet, men for at det fungerer optimalt, har vi i særlig grad brug for forældrenes hjælp. Det er særlig vigtigt, at I får udfyldt børnenes kontaktoplysninger korrekt og husker at rette dem løbende ved ændringer.

Det er i dette system, vi henter oplysninger, hvis vi skal i kontakt med jer. Vi har også brug for at kende barnets lægeoplysninger samt information om medicin eller allergi. Inde i systemet er oprettet en række tilladelser, som vi vil bede jer udfylde. Der er tale om f.eks. om jeres børn må stå på legelister, om vi må bruge billeder af jeres børn til dokumentation, er der særlige henteaftaler m.m. Når jeres barn starter i en af vores institutioner, modtager I en vejledning til at logge på Aula, og vi står til rådighed, hvis I får brug for hjælp.

På Tabulex kan I som forældre give tilladelser til følgende.

Sprogregistrering TRAS

Vi tilbyder sprogvurdering af jeres barn ved 2-års alderen og efterfølgende, når barnet er 3, 4 og 5 år.

Vi anvender sprogvurderingsmaterialet TRAS, som I vil blive præsenteret for inden forældresamtalerne. Ved forældresamtalen gennemgår vi resultatet af sprogtesten. Ønsker I som forældre ikke at jeres barn sprogvurderes, skal I give kontaktpædagogen besked.

Foto på Tabulex/Hjemmeside

Vi tager løbende foto af børnene når de leger og laver øvrige aktiviteter i institutionen. Foto deles på Tabulex og på vores hjemmeside.

Hvis i ikke ønsker at der deles foto af jeres barn, skal i give kontaktpædagogen besked.

Tilladelse til videooptagelse

Personalet benytter sig i skiftende omfang af at optage og gennemse video som led i det pædagogiske arbejde. Videoen vil have fokus på relationen mellem barn/voksen, og den voksnes evne til at indgå i dette samspil, for hele tiden at dygtiggøre os på dette felt.

Video kan også være for at dele oplevelser fra hverdagen til forældremøde o. lign. arrangementer.

Videooptagelserne vil:

  • Blive anvendt internt af personalet
  • Blive anvendt internt ved uddannelse af personalet med eksterne fagpersoner/undervisere
  • Blive behandlet som internt materiale og derfor være omfattet af reglerne om tavshedspligt
  • Blive brugt ved forældre arrangementer.
  • Bliver destrueret efter brug, eller senest når barnet forlader institutionen.

Tilladelse til kørsel med offentlige transportmidler

Når vi skal på længere udflugter udenfor institutionen anvender vi offentlige transportmidler som bus og/eller taxa.

Ved udflugter som institutionen arrangerer bestilles bus med seler.

Tilladelse til ladcykel

Dagtilbud Nordvest har indkøbt et antal ladcykler, som er blevet fordelt i institutionerne.

Vi benytter ladcyklerne til små udflugter med børnene, og skal nu indhente forældrenes skriftlige accept. Det er et krav, at både personale og børn har cykelhjelm på, og at alle børn er fastspændt i de seler, der er monteret i cykelkassen.

Der må maks. transporteres 4 børn på ladcyklen.

Når i afleverer Jeres barn i institutionen må i gerne tage kontakt til en medarbejder, så vi ved at I er kommet, og vi kan tage godt imod Jeres barn. Husk også at taste jeres barn "kommet" i Tabulex.

Nogle børn vil gerne vinke alene, nogle vil vinke med en voksen. Jo mindre barnet er, jo mere har det oftest brug for en voksen når det siger farvel.

Det er vigtigt at få sagt farvel på en god måde, og at I får givet de nødvendige informationer om barnet videre til en af os.

Når I henter Jeres barn er det vigtigt at I får sagt farvel til en af medarbejderne, så vi ved at barnet er hentet.

Er det andre end barnets forældre der henter barnet, skal i huske at informere stuens medarbejdere om det.

Det er vigtigt, at børnene har praktisk tøj på, som de kan bevæge og udfolde sig i. Vi anbefaler, at I skriver tydeligt navn i tøjet, så det kan findes igen.

Alle børn har en kasse til skiftetøj. Det er vigtigt, at der altid ligger ekstra bukser, bluser, undertøj og strømper i kassen.

Barnets hjemmesko/skiftesko, regntøj, gummistøvler eller andet til årstiden passende overtøj og fodtøj skal være i garderoben.

Snore i jakker og halstørklæder kan være til fare under leg. Erstat snorene med elastik og brug en elefanthue.

Vi forventer at børnene på solskinsdage, er smurt ind i solcreme når de afleveres om morgenen.

I Vuggestuerne smøres børnene med Solcreme igen efter middagssøvnen, samt efter behov.

I Børnehaverne smøres børnene med solcreme til middag og efter behov.

Ophold i solen

I indretningen af legepladserne er der taget højde for at børnene kan søge skygge under træer eller solsejl.

I sommer perioden vurderer personalet om der på grund af sol og varme, skal være mulighed for at lege inde mellem kl. 12 og kl. 15.

Solhat

Vi anbefaler, at især de yngste børn medbringer en solhat.

Læs Sundhedsstyrelsens råd om solbeskyttelse for børn.

Som hovedregel er der ikke lukket i institutioner i Dagtilbud Nordvest på grund af snevejr/snestorm.

Der kan i sjældne tilfælde lukkes pga snestorm, hvis der træffes beslutning om det fra børnechefen i Randers Kommune.

I Dagtilbud Nordvest bestræber vi os på at gennemføre så normal en hverdag som muligt - trods vejrets udfordringer.

Børnene må gerne medbringe eget legetøj. Barnet skal selv passe på sit medbragte legetøj og være villig til andre børn også gerne må lege med det.

Går tingene i stykker er det på eget ansvar.

Når jeres barn har fødselsdag, vil vi meget gerne være med til at fejre det i institutionen.

I kan henvende jer til stuens medarbejdere og aftale, hvordan fejringen skal foregå.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygedomme: Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Se også Sundhedsstyrelsens information om diarré og opkast.

Medicin

Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i alle institutionerne.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om medicingivning i dagtilbud.

Børn indmeldt i dagtilbud/dagpleje i Randers kommune er ikke omfattet af en forsikring.

Hvis et barn kommer til skade i dagtilbuddet og får skader på tænder, briller, tøj og sko, vil det derfor være op til den enkelte families forsikring at dække skaden.

Det anbefales, at man selv tegner en ulykkesforsikring for barnet.