Pædagogisk fokus

E bog om sprog. Det er vigtigt, at alle børn tilbydes et sprogrigt og sprogstimulerende miljø i såvel daginstitutionen som i hjemmet. I Dagtilbud Nordvest har vi et særligt fokus på børnenes sprogudvikling og vi arbejder dagligt og systematisk med at stimulere børnenes sprog allerede i vuggestuen. Men det er også vigtigt, at I som forældre tager aktivt del i jeres børns sproglige udvikling, og vi har derfor udarbejdet denne E-bog som en inspiration til, hvordan I kan lege med sproget derhjemme sammen med jeres barn. Det er hjemme hos jer, at jeres barn kan få den største sprogstimulering.

Dagtilbud Nordvest har en bog om sprog. Du kan læse den her: