Pædagogisk Fokus

Vi arbejder med forskellige læreplanstemaer. Læreplanstemaet "Krop og bevægelse" er det fælles overordnede læreplanstema i 2015.

Arbejdet med læreplansaktiviteter understøttes på følgende måde:

  • I 2015 nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med en medarbejder fra hver afdeling, og temaet er krop og bevægelse.
  • Der arbejdes med videndeling og aktionslæring på personalemøder og stuemøder med udgangspunkt i eksperimenter, SMTTE modeller o.a.
  • Der indbydes til et personalemøde hvor Susanne Kristensen vil fortælle om hvordan vi i vores pædagogiske praksis understøtter barnets behov for bevægelse såvel inde som ude.
  • Der er afsat tid på personalemøderne til refleksion, planlægning og evaluering af læringsaktiviteter samt eksperimenter.
  • De tværgående pædagoger har fået en særlig opgave fokus på medarbejderen som kropslig rollemodel, og vil fremlægge deres eksperiment på personalemødet i september måned.
  • De nye tavler skal understøtte en mere systematisk formidling af læringsaktiviteter til forældrene med det formål i højere grad at involvere forældrene direkte i børnenes læring.