Pædagogisk fokus

E bog om sprog. Det er vigtigt, at alle børn tilbydes et sprogrigt og sprogstimulerende miljø i såvel daginstitutionen som i hjemmet. I Dagtilbud Nordvest har vi et særligt fokus på børnenes sprogudvikling og vi arbejder dagligt og systematisk med at stimulere børnenes sprog allerede i vuggestuen. Men det er også vigtigt, at I som forældre tager aktivt del i jeres børns sproglige udvikling, og vi har derfor udarbejdet denne E-bog som en inspiration til, hvordan I kan lege med sproget derhjemme sammen med jeres barn. Det er hjemme hos jer, at jeres barn kan få den største sprogstimulering.