Frokostordning

Et godt og nærende frokostmåltid i daginstitutionen er vigtigt for børns udvikling, trivsel og læring.

Måltiderne er højt prioriteret - vi vil gerne medvirke til, at give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen. Den kost der serveres i dagtilbudet, har høj ernæringsmæssig værdi, er tilpasset barnets alder, er varieret, smager godt og ser indbydende ud.

Det har stor betydning, at måltidet indtages i en rolig og hyggelig atmosfære, så børnene oplever det positivt at spise sammen med andre, og måske får barnet også lyst til at smage på noget nyt.

Børnene lærer almindelig bordskik, såsom at vente til det bliver deres tur, sende videre m.m. De øver også selvhjulpenhed, f.eks. ved at dække bord, at hælde op, smøre mad, osv.

Følgende institutioner har frokostordning og egenproduktion:

  • Børnehuset Gassum
  • Børnehuset Svalereden
  • Børnehuset Spentrup 
  • Børnehuset Bjerregrav
  • Fussingø Naturbørnehave
  • Børnehuset Hørhaven
  • Børnehuset Regnbuen
  • Stjernehuset vuggestue
  • Børnehuset Mælkevejen

I de institutioner, hvor forældrene har valgt en kommunal frokostordning til børnene, er der ansat en køkkenmedarbejder, som dagligt tilbereder måltiderne.

Ordningen er forældrebetalt. (529 kr. om måneden)

Vores lokale kostpolitik er vedtaget af dagtilbudsbestyrelsen og gælder for alle institutionerne i Dagtilbud Nordvest.

Kostpolitikken hviler på anbefalinger fra fødevarestyrelsen samt byrådets politik omkring kost i dagtilbud.

Vi indkøber økologiske fødevarer og sikrer, at børnene præsenteres for sunde og varierede måltider.

Forældre kan efter kulturel og/eller religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for deres børn.

Special- og diætkost til børn i dagtilbuddet skal være lægeligt begrundet. Diætkost er mad, som indgår i en behandling - f.eks. mad til børn med sukkersyge. Specialkost er mad, hvor enkelte fødemidler er udeladt, f.eks. til børn med allergi. I begge tilfælde skal kostomlægning ske efter drøftelse med familiens læge eller speciallæge.

Der serveres ikke slik, kage og saftevand til børnene.

Forældre skal give personalet besked om, hvorvidt deres barn må få sukker på morgenmaden.

Forældre opfordres til at undlade eller begrænse slik og kage ved fødselsdage og andre festlige anledninger.