Om Dagtilbud Nordvest

Nyt fra dagtilbuddet

Her kan du læse nyheder og artikler fra afdelingerne i Dagtilbud Nordvest

Kontakt ledelse

Ledelsen af dagtilbuddet varetages af dagtilbudslederen i samarbejde med de pædagogiske ledere af børnehusene. Ledergruppen skal sikre den enkelte børnehus særlige kendetegn, samt udviklingen af fælles mål og visioner for det samlede dagtilbudsområde. Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for drift, personaleledelse og eksternt samarbejde, samt samarbejde med bestyrelsen. De pædagogiske ledere har ansvar for ledelse af børnehusenes pædagogiske praksis samt samarbejdet med afdelingens forældre og forældreråd. I Dagtilbud Nordvest har vi fokus på vores kerneopgave; At sikre børns trivsel, udvikling og læring. Vi lægger vægt på at skabe institutioner hvor anerkendende relationer, inkluderende fællesskaber og respekt for det enkelte barns ressourcer er de bærende værdier for vores pædagogiske praksis.

Åbningstider

Her er et overblik over, hvornår vores institutioner har åbent.

Praktiske oplysninger

Noget om: Ankomst/afhentning, påklædning, solcreme, vintervejr, legetøj, fødselsdag, sygdom/fravær, medicin og forsikring

Pædagogisk Fokus

De overordnede pædagogiske indsatser i 2017 er Sprog og kognition Kultur, æstetik og fællesskaber. Fælles tema om Eventyr Natur, udeliv og science. Fælles tema om Ild, luft, vand og jord

Fælles feriepasning

Vi holder åbent i Børnehuset Mælkevejen og Børnehuset Spentrup, Tjørnesvinget

Studerende

Vi stiller gerne vores afdelinger til rådighed for studerende bl.a. fra pædagogseminarierne.

Aftale, budget og regnskab

Randersmodellen