Modulordning

I Stjernehuset har vi valgt at have en modulordning således forældre har mulighed for at vælge mellem forskellige timetal

Modulordningen.

Vores åbningstider er som følger:
Fra mandag til torsdag: 6.33 -16.47, fredag 6.33 – 16.07

Du har mulighed for at vælge:
35 timer pr uge,
45 timer pr. uge,
eller et fuldt modul.

Priserne for de forskellige moduler kan du se på vores opslagstavle.
Uanset hvilket modul du vælger skal tidspunkterne 8.45 – 13 for vuggestuen og 8.45 – 14 for børnehavebørn være indeholdt.
Begrundelsen herfor er, at det er i de tidsrum de fleste aktiviteter og ture foregår.

Forældresamtaler skal som udgangspunkt også være indeholdt i de modultider du vælger.

Når du har valgt modul størrelse skal du udfylde en seddel med de timer/tidspunkter du maksimalt vil gøre brug af pr. uge og nedenunder skriver du så de tidspunkter dit barn normalt vil være i institutionen.

Begrundelsen herfor er, at vi så bedre kan planlægge personalets fremmøde.

Et eksempel på 45 timers modul:
Mandag      tirsdag      onsdag         torsdag       fredag

7-16            7-16          7-16              7- 16           7-16

Forventet fremmøde:
7.30-16       7.30-16     8-15.30         8- 15.30      8-15

Som udgangspunkt har forældre krav på at have deres barn i institutionen i det antal timer de betaler for, men hvis du har overskydende timer i barnets fremmøde og gerne vil gøre brug af disse i stedet for det forventede fremmøde vil vi gerne vide det så tidlig som muligt. Du skal måske til tandlæge, frisør o.l.

Det kan selvfølgelig ske, at du bliver forsinket på dit arbejde, sidder i kø på motorvejen, bussen er forsinket o.l. og så kan du selvfølgelig ikke varsle det på forhånd, og det er helt OK, men så vil vi bede dig ringe så vi ikke bliver urolige.

Du kan godt have forskellige mødetidspunkter, men du kan ikke gemme overskydende timer fra uge til uge.
Permanent ændring af daglig fremmøde varsles med minimum 1 uge.
Du kan ændre dit moduls størrelse med 1 måneds varsel.

Hvis du synes ovenstående kan virke restriktivt skal du vide, at vi får tildelt ressourcer efter antal af børn og modulstørrelser og derfor er det vigtigt at du overholder dine tider.