Modulordning

I Stjernehuset har vi valgt at have en modulordning således forældre har mulighed for at vælge mellem forskellige timetal

Vores åbningstider er:
Fra mandag til torsdag: 6.30-16.50, fredag 6.30–16.15

Du har mulighed for at vælge følgende:
35 timer pr uge
45 timer pr. uge
50,50 timer pr. uge

Priserne for de forskellige moduler kan du se på: https://born0-5.randers.dk/dagtilbud/takster-og-tilskud/priser-og-takster/

Du skal betragte det valgte timetal som din åbningstid
Det vil sige at tiden starter, når du går ind i institutionen og slutter når du går ud af døren, den tid skal være indeholdt i de tider du ønsker.