Læringsrum ude og inde

Stjernehuset er en kombineret institution med 4 stuer. 1 vuggestue gruppe og 3 børnehave grupper.

Den ene af børnehave gruppe frekvenser hver dag stjerneskuddet, som er vores pavillion til vores udegruppe. Den ligger ved Oust Mølleskolen.

Vi har et stort alrum midt i huset som flittigt bruges af alle stuerne. Vi skaber små læringsrum i rummet, så der bliver større mulighed fordybelse.

Her er der fællessang med alle børn i huset.

 

Ude: