Forældreråd

Stjernehusets forældreråd:

Kim Løgstrup, repræsentant i Dagtilbudsbestyrelsen

Mie Veng

Linn Bertelsen

Mia Ravn

Tine Arensbach

Du skan se mailadresser og en oversigt for hele Dagtilbud Nordvest under Samarbejde/Forældreråd/Repræsentanter i forældrerådene