Velkommen til Stjernehuset

Stjernehuset er en kombineret institution med 1 vuggestue gruppe og 3 børnehave grupper. Den ene børnehave gruppe kører dagligt med bus til ”Stjerneskuddet”, som er vores udegruppe beliggende ved Oust Mølleskolen. Børnehavegrupperne skiftes til at være der et år ad gangen, fra 1. marts og et år frem.

Det er et flot hus med gode p-muligheder

Når I har fået plads til jeres barn i vuggestuen i Stjernehuset, fortsætter barnet automatisk i børnehaven ved 3-års alderen. Vuggestuen og børnehaven har et tæt samarbejde - især omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave.

Starten i Stjernehuset

Før jeres barn skal starte i Stjernehuset vil I modtage et velkomstbrev, hvor I inviteres til en velkomstsamtale og et første besøg.

På det første besøg vil I blive modtaget at jeres barns kontaktpædagog.
Kontaktpædagogen vil vise jer rundt og I får naturligvis også mulighed for at møde de øvrige medarbejdere.

Under første besøg er der fokus på, at I fortæller om jeres barn. Hvordan trives barnet derhjemme?
Hvad skal vi vide, for at kunne modtage barnet så godt som muligt? Vi aftaler hvordan barnets første tid i vuggestuen eller børnehaven skal forme sig.

Til hver børnegruppe er der knyttet 3 medarbejdere og de har sammen et særligt ansvar for at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene i deres gruppe. Det er vigtigt, at der skabes et tæt samarbejde mellem jer og alle gruppens voksne.

Kontaktpædagog og forældresamtaler

Kontaktpædagogen har et særligt ansvar for at skabe en tryg start for jeres barn og hun/ han vil også være den, der holder forældresamtaler med jer.

I forbindelse med opstarten indbyder vi til to forældresamtaler:

 • Samtale inden start i institutionen
 • 3 måneder efter start i institutionen
 • Derefter indbydes I til en forældresamtale en gang om året.

Sprogvurdering

Vi tilbyder sprogvurdering af Jeres barn, når barnet er 3, 4 og 5 år.

Kontakt mellem forældre og institution

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne i institutionen. Når institutionen åbner kl. 6.25 vil I møde den faste morgenåbner i alrummet samt mindst en anden medarbejder.

Den bedste aflevering foregår, når barnet kan mærke, at forældrene er trygge ved at aflevere i institutionen. Når forælderen er tryg, er barnet også trygt.

Ved aflevering efter kl. 7.30 skal barnet afleveres på stuen, hvor forældrene hilser på stuens personale og evt. giver besked om barnet. Oplever I, at afleveringen er svær, eller at I har brug for hjælp til at sige farvel til barnet, er I altid velkomne til at henvende jer til personalet, der er klar med hjælp og vejledning.

Mellem kl. 7.30 og 16 vil I altid kunne møde en medarbejder fra barnets stue.
Fra kl. 6.25 til kl. 7.30 – og igen fra kl. 16 til 16.50 (fredag til 16.15), vil I nogle dage møde medarbejdere fra andre stuer.

 • Giv personalet besked mundtligt og skriv det samtidig på Tabulex, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet.
 • Hvis I ikke giver besked, må vi ikke udlevere barnet.

Tabulex

Vi bruger systemet Tabulex som daglig kontaktflade. Når I møder ind i Stjernehuset, skal I selv tjekke jeres barn ind, ligeledes skal i tjekke ud, når I går hjem, dette gøres på en info tavle ved indgangen.

Tabulex har også et besked system, hvor i kan skrive til medarbejderne fra jeres barns stue, og I kan melde jeres barn fri/syg hjemmefra.
På Tabulex lægges informationer om aktiviteter med børnene, madplan samt øvrig information.
Vi vil meget gerne have besked, hvis Jeres barn holder fri eller er syg.

I kan komme i kontakt med stuerne på tlf.

 • Vuggestuen:                       29 79 86 80
 • Månegruppen:                    29 79 86 81
 • Stjernegruppen:                 29 79 86 77
 • Solgruppen:                       29 79 86 78

Barnets bog

Når Jeres barn begynder i institutionen, starter vi barnets bog. Bogen er tænkt som en historiefortælling om barnet - derhjemme og i institutionen. Vi sætter løbende billeder ind i bogen, og vi vil også meget gerne have billeder af barnet, familien og andre/andet, som har betydning for Jeres barn. Derfor må I gerne medbringe billeder til bogen.

Den sidste dag i Stjernehuset får barnet sin bog med som ”gave”.

Børnene har meget glæde af - og finder stor tryghed i at kigge i bogen, når de er i institutionen. Kontaktpersonen og de øvrige medarbejdere på stuen kigger ofte i bogen sammen med barnet. De taler med barnet om det, som optager barnet – ligesom bogen kan blive et bindeled mellem hjemmet og institutionen.

Institutionens traditioner

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner.
Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Fastelavn:
I februar fejrer vi fastelavn – vi laver evt. masker, pynter, laver fastelavnsklip eller andet der relaterer til fastelavn.
Fastelavnsfest med tøndeslagning afholdes af forældrerådet/foreningen i weekenden. Fastelavnsfest i huset afholdes med små sjove aktiviteter og lege. Senere på dagen spiser vi fastelavnsboller.

Da ikke alle børn bryder sig om at blive klædt ud eller malet i ansigtet, er det vigtigt, at vi laver aftaler om netop jeres barn.

Sommer og julefest:
Planlægges og afholdes af forældreforening eller forældrerådet, i samarbejde med et personale.
Til disse fester deltager personalet.
Der kommer indbydelser ud nogle uger forinden.

Jul:
Vi laver julepynt og julegaver sammen med børnene, og hver dag julehygger vi på stuerne med kalenderlys og julesange. Vi samles i alrummet mandag og holder adventssamling og synger julesange. Vi har julefrokost for alle børn og voksne, samt en dag hvor vi går i kirke.

En eftermiddag i december inviterer vi børnenes bedsteforældre til at komme og være sammen med deres børnebørn i institutionen. Det er en hyggelig eftermiddag.

Herudover har vi også påskefrokost, skovdage, holder børnehavens fødselsdag d. 1. februar.

Fødselsdage i Stjernehuset:
Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i huset og I må meget gerne deltage i festen. Vi kommer også gerne hjem til jer.
I kan aftale med stuens personale, hvad I gerne vil medbringe og dele ud.

Kostordning i Stjernehuset

Der er madordning i Stjernehuset.
Vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring måltidet.

Fra kl. 6.25 til kl. 7.30 tilbydes morgenmad, der består af havregryn, havregrød, knækbrød m.m.
Børnene får tilbudt brød og frugt/grønt kl. 9.00 og om eftermiddagen ca. kl. 14.00

Til frokost er der en menu som varierer mellem et varmt måltid, brød med lidt lunt.
Børnene tilbydes mælk eller vand til måltiderne

Madplanen lægges på Tabulex hver uge.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis børn er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

Sundhedspolitik

Børnene tilbydes ikke slik eller kage i Stjernehuset.

Undtagelsesvis kan være, når børnene holder fødselsdag eller afskedsfest, hvor I gerne vil medbringe noget, som jeres barn kan dele ud.

Vi opfordrer jer til at medbringe boller, frugt og lignende til fødselsdage og andre festlige anledninger, og undlade slik og kage, og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller – Spørg gerne personalet på stuen.

Dagens aktiviteter i vuggestuen

Morgen:
Stjernehuset åbner kl. 6.25, og vi samles i alrummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Kl. 7.30 er der mødt en medarbejder fra alle stuer – og efter morgenmaden fordeler vi os på stuerne.
Her modtager vi de øvrige børn – og hygger os med leg, sang, læsning og samtale, bl.a. om børnenes bøger.

Vuggestue børnene tilbydes et lille måltid kl. 9 – rugbrød med smør og frugt.

Derefter holder vi samling. Vores fokus er bl.a. den sproglige stimulering. Vi synger og taler om, hvem der er kommet, og hvem der mangler, hvad skal vi lave i dag og ser på vores tavle.
Vi leger måske sanglege, fortæller/læser historier, øver rim og remser, taler om farver og tal – eller noget helt andet.

Formiddag:
Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper – med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.
Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag. Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen og andre børn, at udforske de muligheder der findes.

Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen – både ved af og påklædning, på badeværelset, oprydning og spisning.

Middag:
Vuggestuen spiser middagsmad ca. kl. 10.45.
Vi spiser i små grupper, så vidt det er muligt, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet – og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde mad op, skære ud o. lign.

Eftermiddag:
Efter middagssøvnen bliver vuggestue børnene tilbudt eftermiddags mad.
Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.
Mellem kl. ca. 16.00 og 16.50 samles børnene i alrummet.

Institutionen lukker kl. 16.45 - fredag kl. 16.00

Søvn i vuggestuen

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i institutionen.
De yngste børn sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.
De vågne børn leger i alrummet eller på legepladsen.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring og forskning, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen.

Babytegn

Allerede fra børnene er helt små, bruger vi babytegn til at kommunikere med.

Når vi bruger tegnet sætter vi altid ordet på også. Vi oplever at selv de mindste børn, efterhånden også bruger tegnene og på denne måde kan gøre sig forståelig overfor os.
Det er rigtig godt hvis I også bruger tegnene derhjemme.

Når barnet fylder 3 år tilbydes det en plads i børnehaven.

Overgangen fra vuggestuen/dagpleje til børnehaven

At starte i børnehave er altid et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til mange nye mennesker og hverdagen er meget anderledes end det de er vant til hjemme eller i dagpleje og vuggestue. Denne overgang er vi meget opmærksomme på og gør meget for at gøre den så tryg og uproblematisk som muligt.

Hverdagen i børnehaven

Børn leger største delen af den tid som de tilbringer i børnehaven - men der er også mange praktiske ting, som skal klares i løbet af en dag i børnehaven. Der skal ryddes op, dækkes borde og der skal spises - bordene skal ryddes og rengøres og legepladsen skal ryddes op sidst på dagen. Disse praktiske aktiviteter har alle et pædagogisk formål, og børnehavebørnene nyder at være med.

Vi støtter barnet i at være selvhjulpen – både ved af- og påklædning, på badeværelset, ved oprydning og spisning.  

Hver dag kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad og holder samling med stuens børn. Her er der fokus på den sproglige udvikling og vi lægger vægt på at have en dialog med børnegruppen om dagens aktiviteter. Ligeledes inddrages forskellige sprogaktiviteter, eksempelvis rim og remser, fortælling, sang, ugens ord mv.

Tre dage om ugen arbejdes der med læreplansaktiviteter på stuerne. Børnene er delt ind i læringsgrupper. I kan følge med i læreplansaktiviteterne på Tabulex, hvor der vil blive lagt en aktivitetsplan ude hver uge.         

Kl.11.00 spiser vi og her sidder børnene altid sammen med deres primær voksne.

Derefter går vi sammen ud på legepladsen og leger her til hen på eftermiddagen afhængig af vejr og vind. I foråret, sommeren og efteråret tilbringer børn og voksne meget tid på legepladsen.

Ca. kl. 14.00 mødes børnene igen og spiser eftermiddagsmad. Herefter leger børnene videre indtil de bliver hentet af deres forældre.

Om efteråret/vinteren er vi fortrinsvis i alrummet fra kl. 15.30 til 16.45 (fredag 16.00), men om sommeren er vi lige så ofte på legepladsen

Øvrige oplysninger

Dagtilbudsleder for Nordvest:
Claus Bossow
Mobil: 6139 5321
E-mail: claus.bossow@randers.dk

Pædagogisk leder for Børnehuset Regnbuen:
Torben Hørlyck Manø 
Mobil: 2916 0516
E-mail: torben.horluck.mano@randers.dk

Åbningstid:
Mandag til torsdag: kl. 6.30 – 16.45
Fredag                    kl. 6.30 – 16.00

Vi har ansvaret for Jeres barn, og derfor er det vigtigt, at I husker følgende:

 • Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem.
 • Giv personalet besked mundtligt og skriv det samtidig på Tabulex, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet.

Kørsel med børn:
Vi benytter bybusser når vi skal på tur med børnene.
Udegruppen kører med ”skud-bussen” til og fra Stjerneskuddet.

Forældremøder:
Der indbydes til forældremøde en gang om året.

Forældreråd og Dagtilbudsbestyrelse:

Dagtilbudsbestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

 • Pædagogiske principper
 • Ansættelse af personale
 • Anvendelse af budget

Til hver institution hører et forældreråd, hvor den ene af de 5 medlemmer sidder i dagtilbudsbestyrelsen.

Påklædning

Da børnene er ude hver dag, skal de have praktisk tøj med. Tøj som også kan bruges ude og som gerne må blive beskidt.
Børnene skal have et sæt skiftetøj liggende på deres rum - vi har ofte brug for det i forbindelse med leg med vandpytter og vandhaner.

HUSK regntøj og gummistøvler. Hjemmesko/skiftesko skal medbringes.

Navn i tøjet kan være til stor hjælp både for os og jer som forældre.

I forbindelse med regn og sne, er det jeres ansvar som forældre, at sørge for at flyverdragt, vanter, hue m.m. er tørt til næste dag.

Det er forældrene der holder orden på børnenes rum, og sørger for at der er skiftetøj i kassen. I må gerne tage kassen med hjem til ”opfyldning”

Det er en stor hjælp for os, i forbindelse med rengøringen, hvis I sætter jeres barns fodtøj op på rummet ved afhentning.

Snore i jakker og halstørklæder kan være til fare under leg, og I bedes derfor erstatte snorene med et elastik.

Til at varme omkring halsen, er en elefanthue eller ”halse disse” god.

Bleordning

I skal selv medbringe bleer til jeres barn.

Solcreme

Børnene skal smøres hjemmefra. Derudover smører vi børnene til middag med vores egen solcreme (Derma) de dage der er behov for det.

Sygdom

Hvis jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at det kommer i institutionen. Dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, dels af hensyn til barnets eget velbefindende.

Barnet meldes syg på Tabulex.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-hos-boern

Feriepasning i dagtilbuddet

Der er fælles feriepasning i Randers Kommune følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december
 • Uge 29 og 30.

Der etableres pasning i en eller flere institutioner i Randers Kommune for de børn, som har behov. Dagtilbud Nordvest har fælles feriepasning i Mælkevejen. D. 24. december er institutionerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning.

Legetøj

Børnene må medbringe eget legetøj den sidste fredag hver måned. Datoer vil fremgå på Tabulex.

Vi vil gerne opfordre til, at det legetøj som barnet tager med

 • kan ligge på barnets rum,
 • må leges med af andre børn
 • er mærket med barnets navn

Ligeledes skal I være opmærksomme på at legetøjet medbringes på eget ansvar.