Stjernehuset

Stjernehuset ligger i den nordvestlige del af Randers i et villakvarter i udkanten af Helsted. Bussen holder lige uden for døren.

Fra Stjernehuset er der ca. 10 minutters kørsel i bil til Randers midtby og kun fem minutters kørsel til motorvejen (til-/frakørsel Randers Nord).

Stjernehuset er en kommunal institution, der blev taget i brug i februar 1996.

I august 2000 fik vi en udegruppe. Den kaldes "Stjerneskuddet" og ligger på Oust Møllevej 19.

I Stjernehuset har vi 13 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn, hvoraf de 23 børn dagligt opholder sig i Stjerneskuddet.

Vuggestuebørnene har automatisk ret til en plads i børnehaven, når de fylder 3 år.

Stjernehuset er bygget miljøvenligt med bl.a. solvarmeanlæg, automatisk ventilation, lysfølere, samt en legeplads, hvor legeredskaberne er behandlet med linolie og et minimum af maling.

I Stjernehuset lægger vi vægt på, at børnene trives, lærer og udvikler sig i trygge rammer

Børnehuset Stjernehuset
Enghøj Alle 1
8920 Randers NV
E-mail: stjernehuset@randers.dk

Pædagogisk leder
Helle Cathrine Nielsen
Tlf.: 2122 8843
E-mail: Helle.Cathrine.Nielsen@randers.dk

I kan kontakte stuen via BørneIntra (AULA).

Stuen kan også kontaktes på mobil.

Stue Telefon SMS til stuen
Vuggestuen: 8915 9600 4019 7837
Månegruppen: 8915 9603 2979 8681
Stjernegruppen: 8915 9605 2979 8677
Solgruppen: 8915 9601 2979 8678
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Stjernehuset er en kombineret institution med 4 stuer; en vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper.

Den ene af børnehave gruppe frekventerer hver dag Stjerneskuddet, som er vores pavillion til vores udegruppe. Den ligger ved Oust Mølleskolen.

Vi har et stort alrum midt i huset som flittigt bruges af alle stuerne. Vi skaber små læringsrum i rummet, så der bliver større mulighed fordybelse.

Vores legeplads inviterer til mange gode lege. Vi har mudderkøkken, to motorikbaner, bålplads, fodboldbane og meget mere. 

Stjernehuset åbner kl. 6.30, hvor vores faste morgen åbner tager imod jer og jeres børn.

Morgen

Vi tilbyder morgenmad mellem kl. 6.30-7.30. 

Mellem kl. 7 og 7.30 møder der en personale ind på hver gruppe. Vi vil gerne at I afleverer og vinker til jeres barn på stuen. 

Kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad og de børn der skal i Stjerneskuddet, tager af sted med bussen.

Aktiviteter

Kl. 9.00 har vi samling på stuerne. Til samlingen er der fokus på dialoger, sang rytmik og ugens ord eller bogstav.

Efter samling er der forskellige aktiviteter inde eller ude, hvor vi deler børnene op i mindre grupper.

På den måde bliver der en rolig overgang til middagen. Vi synger måske en sang, læser eller hygge snakker bare lidt.

Vi spiser frokost kl. 11. Når børnene har spist leger de på legepladsen.

Eftermiddagen

Når kl. er ca. 14 spiser børnene eftermiddagsmad i deres grupper.

Om eftermiddagen er der forskellige aktiviteter, hvor der bliver leget, læst, spillet, klippet og klistret.

Sidst på dagen - omkring kl. 16.00 lukker  stuerne lige så stille af og vi samles i alrummet.

I Stjernehuset vægtes traditioner højt.

Vi fejrer fastelavn med udklædning og sang. Til sommer og jul holder vi en stor fest. 

Vi har traditioner i forbindelse med julen (se mere i vores forældrepjece).

I Stjernehuset er der frokostordning for alle børn.

Julie er ansat som ernæringsassistent.

Til formiddagsmad får børnene serveret rugbrød og grønt. Til frokost vil det variere mellem rugbrød, varm mad, suppe og grød. Om eftermiddagen serveres der brød, frugt oa.

Stjernehuset har guldmærke i økologi.

Fødevarestyrelses anbefalinger følges, og vi serverer varieret og nærende kost hver dag.

 

Du kan se Fødevarestyrelsens rapporter og Smileys til Stjernehuset her.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Denne ordning er nedlagt. Nuværende forældre kan bibeholde ordningen, således at modulordningen udfases i takt med at børn går ud af institutionen.

Forældre, som har indmeldt deres barn før 1. juli 2018, har mulighed for at vælge følgende:

  • 35 timer pr uge
  • 45 timer pr. uge
  • 50,5 timer pr. uge

Du skal betragte det valgte timetal som din åbningstid. Det vil sige, at tiden starter, når du går ind i institutionen, og slutter, når du går ud af døren. Den tid skal være indeholdt i de tider, du ønsker.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.