Traditioner

Vi er en naturbørnehave, hvor de vigtigste aktiviteter er et spændende og udfordrende udeliv gennem hele året. Aktiviteterne tager afsæt i de 4 årstiders mangeartede muligheder og udfordringer.

I løbet af året er der mange forskellige aktiviteter og traditioner, der retter sig mod børnene og de voksne i børnehaven og andre, der også involverer børnenes familier.

Enkelte gange i årets løb indgår vi i aktiviteter/traditioner, hvor vi er sammen med f.eks. dagplejerne, andre børnehaver, skoler.

Vigtige aktiviteter – Børnehavens årsrytme:

 • Faste ugentlige lange turdage, hvor de 2 børnegrupper har en fast turdag i ugens løb. 

 • Aktiviteter i mindre læringsgrupper med fokus på et udvalgt tema, dialogisk læsning.....

 • Sommerboplads hvor hele børnehaven opbygger en lejr, hvor vi leger, arbejder med et fælles tema o.s.v.. Foregår fra sidst i maj til omkring sct. Hans. Børnene både modtages og hentes på bopladsen.Busture med oplevelser til andre områder, byer.

 • Besøg på børnenes kommende skoler/ genbesøg hos os ca. 2 – 3 gange årligt.

Traditioner

 • Fastelavnsfest med udklædning, tøndeslagning, fastelavnssange, lege, spisning af hjemmebagte fastelavnsboller.

 • Påskeaktiviteter med maling af påskeæg( plantefarvning) påskesange, finde og trille æg på Galgebakken.

 • Teatertur til Randers Egnsteater for hele naturbørnehaven.

 • Bopladsprojekt

 • Sct. Hans – Vi laver heks til Sct. Hansfesten i Gammelhaven i samarbejde med Fussingøgruppen.

 • En forårs – eller sommerfest : en familiefest med hygge og spisning.

 • Juleaktiviteter i december. Vi julehygger med kalenderlys, nissehistorier, julesange, laver julegaver, deltager i julegudstjeneste, laver Luciaoptog med de største børnehavebørn og har julehyggedag med søskende og forældre.

Diverse

 • Arbejdsdag hvor personale og forældre i fællesskab istandsætter, rengør eller etablerer nye ting i børnehaven.

 • Vi afholder "blomstens dag" for bedsteforældre.