Forældrepjece Fussingø Naturbørnehaven

Fussingø Naturbørnehave er en børnehave beliggende tæt på skov og sø, og vi bruger dagligt naturen til spændende naturoplevelser

Vi ser legepladsen og huset

Fussingø Naturbørnehave er en børnehave beliggende tæt på skov og sø, og vi bruger dagligt naturen til spændende naturoplevelser.

Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg relation til Jeres barn, hvor vi fungerer som base for barnets tryghed og udvikling.

Ca.1. måned før jeres barn skal starte i vuggestuen eller i børnehaven, vil I modtage et velkomstbrev, hvor I inviteres til en velkomstsamtale og et første besøg i Børnehuset Bjerregrav.

Vi har et godt samarbejde med dagplejen og Bjerregrav skole, hvor fælles fokus er at sikre gode overgange.

Facebook profil:
Fussingø Naturbørnehave

Profil på instagram:
#dagtilbudnordvest

 

 

 

 

Med naturbusordningen er dit barn en del af Fussingø Naturbørnehave, men du har mulighed for at hente og aflevere dit barn i Børnehuset Jennumparken. Hver dag på samme tidspunkt bliver børnene i naturbusordningen sammen med en gruppe af faste pædagoger hentet og kørt til og fra Fussingø Naturbørnehave.

Børnene i Naturbussen og Fussingø Naturbørnehave er i dagligdagen én børnegruppe og udgår ét børnefællesskab, med fast personale. 

Derfor er den øvrige information vedrørende Fussingø Naturbørnehave også gældende for børnene i Naturbussen.

Læs mere om Naturbusordningen her: https://www.randers.dk/borger/boern-unge-og-familie/dagtilbud-og-pasning/andre-muligheder-for-pasning/naturbussen/

 

 

 

Morgen:
Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen åbner kl. 6.30. Vi tilbyder morgenmad til kl. 7.30. Når børnene er færdige med at spise, hygger vi med at kigge i bøger eller andre stille morgenaktiviteter.

Om morgenen leger vi med udgangspunkt i børnenes egne initiativer, og de voksne tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder.

Naturbussen kommer ca. kl. 8.45 og så får alle børnene et lille mellemmåltid i små grupper. 

Formiddag
Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper. Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter barnets kan deltage i.

Som naturbørnehave prioriterer vi udelivet meget højt. Vi tilbringer flest timer ude på legepladsen, i skoven, ved søen eller på en af de bopladser, vi har indrettet i området tæt ved børnehaven. Vi skaber et spændende udeliv i og med naturen året rundt. Vi har fokus på at børnene lærer at være i naturen og om naturen. 

Med naturen som vores rammer, inddrager vi de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, dialog og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer med børnene. 

Vi har et særligt fokus på sprog stimulering gennem leg.

Gruppen har ugentlig en længere turdag fra kl. 9.30 til ca. kl. 14.00. Disse ture understøtter  udeoplevelser, leg og læring specielt tilpasset børnegruppen.

I løbet af ugen har vi kortere ture hvor en mindre gruppe f.eks. fisker, tager på cykeltur med ladcyklen eller går til området ved vores rådnekasse.

Børnehaven har en dejlig legeplads, hvor vi bl.a. har kaniner og høns i hønsehuset, som børnene hjælper med at passe.

Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Se aktivitetsplan på Aula.

Middag
Vi spiser frokost ca. kl. 11.00.

Vi spiser i mindre grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet og har også opmærksomhed på børnene tager aktiv del i at hjælpe hinanden ved at række vandkande/mælk videre, selv hælde op, selv rydde af bordet mm.

Søvn:
Nogle af de mindste børnehavebørn kan have brug for en middagslur. Dette aftales med personalet.

Se søvnpolitik på Dagtilbuddets hjemmeside: http://dagtilbudnordvest.randers.dk/vaerdier-og-politikker/politikker/soevnpolitik/

Eftermiddag:
Kl. 14.00 får børnene eftermiddagsmad.

Vi på legepladsen eller inde. Personalet sørger for at få en stille og rolig afslutning på dagen.

Institutionen lukker kl. 16.45, fredag kl. 16.00

 

 

 

 

 

Måltiderne har en højt prioriteret. Vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Der er ansat en køkkenassistent til at forbedrede måltiderne. Køkkendamen udarbejder madplan, der kan ses på AULA. Hun har ansvaret for at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er varierende og så ernæringsmæssigt korrekte som muligt.

En gang om ugen laves middagsmåltidet på bålet, hvor børnene deltager i tilberedningen af maden.

Fussingø Naturbørnehave har sølvmørket i økologi og målet er at opnå guldmærket.

Fra 1. januar 2021 har forældrene i Fussingø Naturbørnehave valgt kostordning. Hvilket indebære fuldforplejning.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.30.

Omkring kl. 9.00 får børnene brød og frugt.

Til middag kl. 11.00 er der varm mad 3 gange og rugbrød 2 gange om ugen.

Om eftermiddagen får vi brød og frugt.

Der er dagligt et glas mini mælk til børnehavebørn. Der er også frisk vand ved alle måltider, og når børnene er tørstige.

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker, og vi giver ikke børnene slik eller kage i institutionen. Se dagtilbuddets kostpolitik på hjemmesiden.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring.

 

 

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetence.

Det har væsentlig betydning for yderligere udvikling af barnets færdigheder og kompetencer.

Før barnet skal starte i børnehaven, vil I blive inviteret til en opstartssamtale. Her informer vi forældrene om Fussingø Naturbørnehave og vi snakker om, hvad der skal til, for at barnet får så god en børnehavestart som muligt.

 

 

 

Når dit barn starter børnehave får I et garderoberum til overtøj, ekstratøj, hjemmesko/fodtøj.

Skiftetøj er: Et sæt rent tøj og gerne ekstra underbukser og strømper.

Det er vigtigt at børnene har praktisk tøj afpasset efter vind, vejr og årstiden.

Forår/efterår:

 • Termotøj 
 • Regntøj
 • Kondisko der er vandtætte, der kan bruges til gåtur i skoven.
 • Gummistøvler 
 • Hue og vanter

Sommer: 

 • Sandaler 
 • Kasket eller bøllehat
 • Kondisko 
 • Regntøj og gummistøvler 

Vinter: 
Om vinteren er lag på lag tøj bedst når børnene er meget ude. Derfor er det godt med uldundertøj/skiundertøj som det inderste lag de dage det er koldt. 

 • Gode vandtætte vinterstøvler
 • Flyverdragt
 • Strikvanter og vandtætte handsker
 • Varm elefanthue
 • Striktrøje/fleecetrøje 
 • Termostøvler
 • Termotøj evt. regntøj med fleece

 Husk navn i alt tøj og fodtøj.

I skal selv medbringe bleer til jeres barn.

 

 

I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, som er mest sammen med Jeres barn for at give barnet den største tryghed.
Når Jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte sig til de andre voksne på stuen.

Alle medarbejdere har et særligt ansvar for at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene i deres gruppe. Det er vigtigt, at der skabes et tæt samarbejde mellem jer og alle stuens voksne.

 

Kontaktpædagogen indbyder Jer til forældresamtaler.

Den første finder sted, når Jeres barn har været i institutionen i ca.3 måneder. Relationen mellem barnet og barnets kontaktpædagog er grundstenen i vores pædagogiske arbejde.

Ud over det, er der  samtaler når barnet fylder 4, 5 år og ved overgang til skole og ved behov.

Vi tilbyder sprogvurdering ved 3. måneders, 4 og 5 års samtale. Vi anvender materialet sprogvurdering 3-6 år.

Sprogvurdering 3-6 år viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. I forhold til alder vurderes børnene således ved 3 og 4 år på deres:

 • Ordforråd
 • Sprogforståelse
 • Kommunikative færdigheder
 • Lydlig opmærksomhed

Og ved 5 år også på deres:

 • Bogstavkendskab
 • Skriftsprogskompetencer

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn – herunder bogstaver og tal, er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet.

Via sprogvurderingen af børn der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Tilladelse til sprogvurdering

Sprogvurderingen er et tilbud. Det er jer, der beslutter, om I ønsker jeres barn sprogtestet.

Jeres tilsagn gives på AULA. I kan læse mere om tilladelser på dagtilbuddets hjemmeside.

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.

For at sikre god forældrekontakt både i Fussingø og Naturbussen er vi opmærksomme på, at pædagogerne er synlige både i Jennumparken og Fussingø. 

Vi vil meget gerne have besked, hvis Jeres barn holder fri eller er syg på AULA.

På AULA kan I læse og se billeder om vores samvær og aktiviteter med børnene.

Vi tilstræber dagligt at tale med jer om, hvordan netop jeres barn har haft det.

Vi har ansvaret for Jeres barn J og derfor er det vigtigt, at I husker følgende:

 • Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem.

Skriv på AULA, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet.

I Fussingø Naturbørnehave er det en fast tradition at vi følger årstider og at natur og udeliv er omdrejningspunktet.

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner.

Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Vores traditioner er bl.a. fastelavn, blomstens dag for bedsteforældre, sommerfest og julefest hvor børnenes familie deltager, juleklip for bedsteforældre og Damager.

Hele børnehaven flytter på Damagre i maj/juni. Børnene bliver både modtaget og afleveret på bopladsen. Fussingø Naturbørnehave har en god lang tradition for at skabe et helt unikt børnehaveliv på et bestemt område i skoven kaldet Damagre. Vi bygger en boplads op bestående af tipi, telte, bivuakker, bålplads, skurvogn og mangeartede legeområder.

Fussingø naturbørnehave har erfaringer med at Damagre, giver gode forudsætninger for at forene natur, udeliv og sience i en skøn atmosfære, som et længere forløb.

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i Fussingø Naturbørnehave, og forældre og søskende er meget velkomne deltage i festen.

Vi dækker festligt op, synger fødselsdagssang og råber HURRA. I kan aftale med personalet, hvad I gerne vil medbringe og dele ud.

Børnene tilbydes ikke slik, saft eller kage i Fussingø Naturbørnehave.

Når børnene holder fødselsdag eller afskedsfest vil mange forældre gerne medbringe noget, som deres barn kan dele ud. Vi opfordrer jer til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f.eks. frugt, popcorn, pølsehorn eller boller.

Spørg gerne personalet på stuen.

På AULA vil vi gerne I forholder jer til tilladelserne og sætter flueben, hvis I giver samtykke til de forskellige tilladelser. 

På dagtilbuddets hjemmeside kan I læse mere om tilladelserne.

Der indbydes til forældremøde en gange årligt i marts måned.

Om foråret holder vi en arbejdsdag hvor børn, forældre og noget af personalet vedligeholder legepladsen og også skaber nye gode muligheder for leg og læring på legepladsen.

Hvis Jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at det kommer i institutionen.

Dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, dels af hensyn til barnets eget velbefindende.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.

Børnene skal smøres hjemmefra.

Vi smører børnene til middag, de dage der er behov for det.

Børnehaven indkøber solcreme og følger rådene fra kræftens bekæmpelse med hensyn til ophold i solen.

Der er fælles feriepasning på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december
 • Uge 29 og 30

D. 24. december er institutionerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning. Se yderligere på hjemmesiden under:
 ”omdagtilbudnordvest/fællesferiepasning”

Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

 • Pædagogiske principper
 • Dagtilbuddets aktiviteter
 • Anvendelse af budget
 • Ansættelse af personale

Se mere på vores hjemmeside under:
 ”dagtilbudnordvest/samarbejde”

Forældrerådet i Børnehuset Bjerregrav som har følgende opgaver:

 • At drøfte lokale perspektiver på de emner der drøftes i dagtilbudsbestyrelsen.
 • Støtte op om afdelingen sommer og julefest for børn og forældre.

Drøfte ønsker og initiativer der kan gøre jeres børns institution bedre.