Dagligdagen

En almindelig hverdag i børnehaven.

Morgen
Dagen starter klokken 6.25 hvor vores faste morgenåbner tager imod de første børn og forældre. Indtil klokken 7.30 er der tilbud om morgenmad. Når de næste voksne møder på arbejde fordeler børn og voksne sig i grupperummene. Der leges, tegnes, spilles spil o.lign.

Formiddag
Ved 9.00 tiden er de fleste børn kommet. Der spises " kl.9.00 mad", holdes samling hvor børnene forberedes på dagens forløb og så skal nogen afsted på dagens udetur. De fleste dage tager en børnegruppe på en længere tur ( ca. 9.30 - 14.30). Med de medbragte madpakker i rygsækken og eventuelt grej til fremstilling af bålmad, dolke, reb og lignende drager vi på togt i naturen omkring Fussing sø og skov. De tilbageblevne arrangerer ture til nærområdet, arbejder på værkstederne eller leger.

Der arbejdes ugentligt med læreplanstema, sprogarbejde, udvalgte indsatsområder. Det foregår i mindre grupper og planlægges både med inde - og uderummet som læringsrum.

Eftermiddag
Nogle af turgrupperne er hjemme til middag så de mindste kan få sig en tiltrængt middagslur. De resterende børn leger på dette tidspunkt inde/eller ude på naturlegepladsen.

Der igangsættes ofte fælleslege igangsat af de voksne f.eks. bjørnen sover, stå trold, boldlege...eller der tilbydes snitteaktiviteter, samvær med kaninerne.

Først på eftermiddagen spiser vi et let måltid, der ofte består af hjemmebagt brød og frugt.

Inden lukketid
Inden de sidste børn og voksne skal sige farvel, rydder vi op ude og inde. Måske skal vi også finde noget grej frem til morgendagens togter.

I en børnehave er der ingen dage, der er ens, men hvad du har læst er et forsøg på at beskrive en typisk dag.