Fussingø Naturbørnehave

Fussingø Naturbørnehave er indrettet i en tidligere mandskabsbygning tilhørende Fussingø statsskovdistrikt og vi har Fussingø Slot som nærmeste nabo.

Fussingø Naturbørnehave ligger næsten i Fussingø skov.

Vi råder over ca. 300 m2. velindrettede lokaler i to plan, samt har råderet over naturskolens faciliteter og den tidligere kostald, der p.t. huser vores kaniner, grejrum, snitte- og træværksted m.m.

Hos os er udelivet sat i centrum.

Vores udendørs muligheder er unikke. Vi har skov, marker og søer lige omkring os og en dejlig naturlegeplads med gynger, sandkasse, boldbane, bålplads, legehuse m.m.

Fussingø Naturbørnehave åbnede i maj 1995 som en lille integreret daginstitution med 28 børn i alderen 3-10 år.

I dag er Fussingø Naturbørnehave en børnehave med plads til 42 børn. Børnene er fordelt i 2 grupper, Agent Syd og Agent Nord.

Årets gang i naturen og et spændende og udfordrende udeliv danner grundlag for hovedparten af aktiviteterne i børnehaven. Vi bruger naturen til at lege, lære og være i. Vi plejer at sige: " Børn og natur – det du´r!" Og det er vores erfaring, at ude kan vi gøre alt det, man kan gøre inde samt alt det, der kun kan foregå ude.

Har du brug for flere oplysninger og/ eller har du lyst til at besøge os, er du altid velkommen. Du kan også se vores Forældrepjece.

Vælger du at besøge os, er det en god ide at ringe først, så du er sikker på, at vi er hjemme.

- Fra Jennumparken til Fussingø.

Naturbussen er en dagtilbudsordning for alle 3-6 årige børn, der gerne vil have en hverdag helt tæt på naturen, men som ikke har en naturbørnehave i nærheden eller ikke har mulighed for selv at blive transporteret til en. Med naturbusordningen er dit barn en del af Fussingø Naturbørnehave, men du henter og afleverer dit barn i Børnehuset Jennumparken. Hver dag på samme tidspunkt bliver børnene i naturbusordningen sammen med en gruppe af faste pædagoger hentet og kørt til og fra Fussingø Naturbørnehave.

Læs mere om naturbussen her

Fussingø Naturbørnehave
Vasevej 3a, Fussingø
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9420
E-mail: fussingoenaturbh@randers.dk

Pædagogisk leder
Rikke Futtrup Jensen
Tlf.: 2047 7727
E-mail: Rikke.Futtrup.Jensen@randers.dk

Telefon til stuerne

Agent Syd: 2155 8696
Agent Nord: 2155 9526
Naturbussen 2155 9446
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Den tidligere garage er blevet indrettet til atelier/ værksted, hvor en lille gruppe børn og en voksen kan arbejde med kreative udtryksformer. Det er også her fund fra skov eller mark kan underøges og forarbejdes.

Til børnehaven hører en dejlig legeplads med gyngeområder, sandkasse, legehuse, rutschebane, bålplads, blomster/køkkenhave og muligheder for at cykle, spille bold m.m.

Morgen

Dagen starter klokken 6.25 hvor vores faste morgenåbner tager imod de første børn og forældre. Indtil klokken 7.30 er der tilbud om morgenmad. Når de næste voksne møder på arbejde fordeler børn og voksne sig i grupperummene. Der leges, tegnes, spilles spil o.lign.

Formiddag

Ved 9.00 tiden er de fleste børn kommet. Der spises " kl.9.00 mad", holdes samling hvor børnene forberedes på dagens forløb og så skal nogen afsted på dagens udetur. De fleste dage tager en børnegruppe på en længere tur ( ca. 9.30 - 14.30). Med de medbragte madpakker i rygsækken og eventuelt grej til fremstilling af bålmad, dolke, reb og lignende drager vi på togt i naturen omkring Fussing sø og skov. De tilbageblevne arrangerer ture til nærområdet, arbejder på værkstederne eller leger.

Der arbejdes ugentligt med læreplanstema, sprogarbejde, udvalgte indsatsområder. Det foregår i mindre grupper og planlægges både med inde - og uderummet som læringsrum.

Eftermiddag

Nogle af turgrupperne er hjemme til middag så de mindste kan få sig en tiltrængt middagslur. De resterende børn leger på dette tidspunkt inde/eller ude på naturlegepladsen.

Der igangsættes ofte fælleslege igangsat af de voksne f.eks. bjørnen sover, stå trold, boldlege...eller der tilbydes snitteaktiviteter, samvær med kaninerne.

Først på eftermiddagen spiser vi et let måltid, der ofte består af hjemmebagt brød og frugt.

Inden lukketid

Inden de sidste børn og voksne skal sige farvel, rydder vi op ude og inde. Måske skal vi også finde noget grej frem til morgendagens togter.

I en børnehave er der ingen dage, der er ens, men hvad du har læst er et forsøg på at beskrive en typisk dag.

Vi er en naturbørnehave, hvor de vigtigste aktiviteter er et spændende og udfordrende udeliv gennem hele året. Aktiviteterne tager afsæt i de 4 årstiders mangeartede muligheder og udfordringer.

I løbet af året er der mange forskellige aktiviteter og traditioner, der retter sig mod børnene og de voksne i børnehaven og andre, der også involverer børnenes familier.

Enkelte gange i årets løb indgår vi i aktiviteter/traditioner, hvor vi er sammen med f.eks. dagplejerne, andre børnehaver, skoler.

Vigtige aktiviteter – Børnehavens årsrytme

 • Faste ugentlige lange turdage, hvor de 2 børnegrupper har en fast turdag i ugens løb.
 • Aktiviteter i mindre læringsgrupper med fokus på et udvalgt tema, dialogisk læsning.
 • Sommerboplads hvor hele børnehaven opbygger en lejr, hvor vi leger, arbejder med et fælles tema o.s.v.. Foregår fra sidst i maj til omkring sct. Hans. Børnene både modtages og hentes på bopladsen.Busture med oplevelser til andre områder, byer.
 • Besøg på børnenes kommende skoler/ genbesøg hos os ca. 2-3 gange årligt.

Traditioner

 • Fastelavnsfest med udklædning, tøndeslagning, fastelavnssange, lege, spisning af hjemmebagte fastelavnsboller.
 • Påskeaktiviteter med maling af påskeæg( plantefarvning) påskesange, finde og trille æg på Galgebakken.
 • Teatertur til Randers Egnsteater for hele naturbørnehaven.
 • Bopladsprojekt
 • Sct. Hans – Vi laver heks til Sct. Hansfesten i Gammelhaven i samarbejde med Fussingøgruppen.
 • En forårs – eller sommerfest : en familiefest med hygge og spisning.
 • Juleaktiviteter i december. Vi julehygger med kalenderlys, nissehistorier, julesange, laver julegaver, deltager i julegudstjeneste, laver Luciaoptog med de største børnehavebørn og har julehyggedag med søskende og forældre.

Diverse

 • Arbejdsdag hvor personale og forældre i fællesskab istandsætter, rengør eller etablerer nye ting i børnehaven.
 • Vi afholder "blomstens dag" for bedsteforældre.

Forældrene har fra januar 2017 tilvalgt kommunal madordning.

De børn, der kommer før kl. 7.30 tilbydes morgenmad, der består af havregryn, cornflakes, eller havregrød.

Kl. 9.00 er der brød og frugt.

Fussingø Naturbørnehave får frokost gennem " Fru Hansens kælder" og vi har ansat en køkkenassistent, der tilbereder ugens menu. Måltidet består af rugbrød med forskelligt pålæg, en lun ret samt frugt/grønt.

1-2 gange om ugen, er det et varmt måltid.

Når børnene er på deres ture rundt i området, smøres der madpakker, der kan medbringes.

Om eftermiddagen er der ofte nybagt brød og frugt.

Der er mælk til et af måltiderne og naturligvis frisk vand.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder.

 • De 3 dage op til påske
 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Hent referat fra opfølgningstilsynsmøde.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.