Fussingø Naturbørnehave

Fussingø Naturbørnehave er indrettet i en tidligere mandskabsbygning tilhørende Fussingø statsskovdistrikt og vi har Fussingø Slot som nærmeste nabo.

Fussingø Naturbørnehave ligger næsten i Fussingø skov, og vi bruger dagligt naturen til spændende naturoplevelser.

Vi råder over ca. 300 m2. velindrettede lokaler i to plan, samt har råderet over naturskolens faciliteter og den tidligere kostald, der p.t. huser vores kaniner, grejrum, snitte- og træværksted m.m.

Hos os er udelivet sat i centrum.

Vores udendørs muligheder er unikke. Vi har skov, marker og søer lige omkring os og en dejlig naturlegeplads med gynger, sandkasse, boldbane, bålplads, legehuse m.m.

Fussingø Naturbørnehave åbnede i maj 1995 som en lille integreret daginstitution med 28 børn i alderen 3-10 år.

I dag er Fussingø Naturbørnehave en børnehave med plads til 42 børn. Børnene er fordelt i 2 grupper, Agent Syd og Agent Nord.

Årets gang i naturen og et spændende og udfordrende udeliv danner grundlag for hovedparten af aktiviteterne i børnehaven. Vi bruger naturen til at lege, lære og være i. Vi plejer at sige: " Børn og natur – det du´r!" Og det er vores erfaring, at ude kan vi gøre alt det, man kan gøre inde samt alt det, der kun kan foregå ude.

Har du brug for flere oplysninger og/ eller har du lyst til at besøge os, er du altid velkommen. Du kan også se vores Forældrepjece.

Vælger du at besøge os, er det en god ide at ringe først, så du er sikker på, at vi er hjemme.

Naturbussen er en dagtilbudsordning for alle 3-6 årige børn, der gerne vil have en hverdag helt tæt på naturen, men som ikke har en naturbørnehave i nærheden eller ikke har mulighed for selv at blive transporteret til en.

Med naturbusordningen er dit barn en del af Fussingø Naturbørnehave, men du henter og afleverer dit barn i Børnehuset Jennumparken. Hver dag på samme tidspunkt bliver børnene i naturbusordningen sammen med en gruppe af faste pædagoger hentet og kørt til og fra Fussingø Naturbørnehave.

Læs mere om naturbussen her.

Fussingø Naturbørnehave
Vasevej 3a, Fussingø
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9420
E-mail: fussingoenaturbh@randers.dk

Pædagogisk leder
Rikke Futtrup Jensen
Tlf.: 2047 7727
E-mail: Rikke.Futtrup.Jensen@randers.dk

Telefon til stuerne

Agent Syd: 2155 8696
Agent Nord: 2155 9526
Naturbussen 2155 9446
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Den tidligere garage er blevet indrettet til atelier/ værksted, hvor en lille gruppe børn og en voksen kan arbejde med kreative udtryksformer. Det er også her fund fra skov eller mark kan underøges og forarbejdes.

Til børnehaven hører en dejlig legeplads med gyngeområder, sandkasse, legehuse, rutschebane, bålplads, blomster/køkkenhave og muligheder for at cykle, spille bold m.m.

Morgen

Fussingø Naturbørnehave åbner kl. 6.30. I alrummet tilbydes der morgenmad til kl. 7.30.

Når børnene er færdige med at spise, hygges der med at kigge i bøger eller andre stille morgenaktiviteter.

Når næste medarbejder møder ind fordeler børn og voksne sig i naturbørnehavens lokaler på 1. sal eller går ud på legepladsen. Der leges på børnenes egne initiativer og de voksne tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder.

Børnene tilbydes et lille mellemmåltid ca. 8.45 og der holdes samling.

Formiddag

Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper. Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i. Her arbejder vi bl.a. med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Vi har ligeledes et særligt fokus på sprog stimulering.

Som naturbørnehave prioriterer vi udelivet meget højt. Vi tilbringer ofte flere timer i skoven, ved søen eller på en af de bopladser, vi har indrettet i området tæt ved børnehaven. Vi skaber et spændende udeliv i og med naturen året rundt.

Gruppen har ugentlig en længere turdag fra kl. 9.30 til ca. kl. 14.00. Disse ture er planlagte og tilgodeser udeoplevelser, leg og læring specielt tilpasset børnegruppen.

I løbet af ugen kan der foregå kortere ture hvor en mindre gruppe f.eks. fisker, tager på cykeltur med ladcyklen eller går til området ved vores rådnekasse.

Børnehaven råder samtidig over en dejlig legeplads, hvor vi har kaniner i stalden og høns i hønsehuset der skal passes. Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Middag

Vi spiser frokost ca. kl. 11.00. Vi spiser i mindre grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet og har også opmærksomhed på børnene tager aktiv del i at hjælpe hinanden ved at række vandkande/mælk videre, selv hælde op, selv rydde af bordet m.m.

Søvn

Nogle af de mindste børnehavebørn kan have brug for en middagslur. Dette aftales med personalet. Se søvnpolitik.

Eftermiddag

Kl. 14.oo tilbydes børnene eftermiddagsmad.

Der leges på legepladsen eller inde og nogle kan have brug for at slappe af efter en lang turdag. Personalet sørger for at få en stille og rolig afslutning på dagen.

Institutionen lukker kl. 16.45 mandag-torsdag og kl. 16.00 fredag.

Vi er en naturbørnehave, hvor de vigtigste aktiviteter er et spændende og udfordrende udeliv gennem hele året. Aktiviteterne tager afsæt i de 4 årstiders mangeartede muligheder og udfordringer.

I løbet af året er der mange forskellige aktiviteter og traditioner, der retter sig mod børnene og de voksne i børnehaven og andre, der også involverer børnenes familier.

Enkelte gange i årets løb indgår vi i aktiviteter/traditioner, hvor vi er sammen med f.eks. dagplejerne, andre børnehaver, skoler.

Vigtige aktiviteter – Børnehavens årsrytme

 • Faste ugentlige lange turdage, hvor de 2 børnegrupper har en fast turdag i ugens løb.
 • Aktiviteter i mindre læringsgrupper med fokus på et udvalgt tema, dialogisk læsning.
 • Sommerboplads hvor hele børnehaven opbygger en lejr, hvor vi leger, arbejder med et fælles tema o.s.v.. Foregår fra sidst i maj til omkring sct. Hans. Børnene både modtages og hentes på bopladsen.Busture med oplevelser til andre områder, byer.
 • Besøg på børnenes kommende skoler/ genbesøg hos os ca. 2-3 gange årligt.

Traditioner

 • Fastelavnsfest med udklædning, tøndeslagning, fastelavnssange, lege, spisning af hjemmebagte fastelavnsboller.
 • Påskeaktiviteter med maling af påskeæg( plantefarvning) påskesange, finde og trille æg på Galgebakken.
 • Teatertur til Randers Egnsteater for hele naturbørnehaven.
 • Bopladsprojekt
 • Sct. Hans – Vi laver heks til Sct. Hansfesten i Gammelhaven i samarbejde med Fussingøgruppen.
 • En forårs – eller sommerfest : en familiefest med hygge og spisning.
 • Juleaktiviteter i december. Vi julehygger med kalenderlys, nissehistorier, julesange, laver julegaver, deltager i julegudstjeneste, laver Luciaoptog med de største børnehavebørn og har julehyggedag med søskende og forældre.

Diverse

 • Arbejdsdag hvor personale og forældre i fællesskab istandsætter, rengør eller etablerer nye ting i børnehaven.
 • Vi afholder "blomstens dag" for bedsteforældre.

Forældrene har fra januar 2017 tilvalgt kommunal madordning.

De børn, der kommer før kl. 7.30 tilbydes morgenmad, der består af havregryn, cornflakes, eller havregrød.

Kl. 9.00 er der brød og frugt.

Fussingø Naturbørnehave får frokost gennem " Fru Hansens kælder" og vi har ansat en køkkenassistent, der tilbereder ugens menu. Måltidet består af rugbrød med forskelligt pålæg, en lun ret samt frugt/grønt.

1-2 gange om ugen, er det et varmt måltid.

Når børnene er på deres ture rundt i området, smøres der madpakker, der kan medbringes.

Om eftermiddagen er der ofte nybagt brød og frugt.

Der er mælk til et af måltiderne og naturligvis frisk vand.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder.

 • De 3 dage op til påske
 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Hent referat fra opfølgningstilsynsmøde.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.