Fussingø Naturbørnehave

Fussingø Naturbørnehave er beligget ved Fussingø skov og sø. Her lære børnene at være i og om naturen

Fussingø Naturbørnehave ligger næsten i Fussingø skov, og vi bruger dagligt naturen til spændende naturoplevelser.

Vi råder over ca. 300 m2. velindrettede lokaler i to plan, samt har råderet over naturskolens faciliteter og den tidligere kostald, der p.t. huser vores kaniner, grejrum, snitte- og træværksted m.m.

Hos os er udelivet sat i centrum.

Vores udendørs muligheder er unikke. Vi har skov, marker og søer lige omkring os og en dejlig naturlegeplads med gynger, sandkasse, boldbane, bålplads, legehuse, mudderkøkken m.m.

Fussingø Naturbørnehave åbnede i maj 1995 som en lille integreret institution. I 2019 blev Naturbussen en del af Fussingø Naturbørnehave.  

I dag er Fussingø Naturbørnehave en børnehave med plads til 42 børn. Børnene kommer både med Naturbussen og andre bliver afleveret i Fussingø Naturbørnehave. 

Årets gang i naturen og et spændende og udfordrende udeliv danner grundlag for hovedparten af aktiviteterne i børnehaven. Vi bruger naturen til at lege, lære og være i. Vi plejer at sige: " Børn og natur – det du´r!" Og det er vores erfaring, at ude kan vi gøre alt det, man kan gøre inde samt alt det, der kun kan foregå ude.

Har du brug for flere oplysninger og/ eller har du lyst til at besøge os, er du altid velkommen. Du kan også se vores Forældrepjece.

Vælger du at besøge os, er det en god ide at ringe først, så du er sikker på, at vi er hjemme.

 

Naturbussen er en dagtilbudsordning for alle 3-6 årige børn, der gerne vil have en hverdag helt tæt på naturen, men som ikke har en naturbørnehave i nærheden eller ikke har mulighed for selv at blive transporteret til en.

Med naturbusordningen er dit barn en del af Fussingø Naturbørnehave, men du kan hente og aflever dit barn i Hørhaven. Hver dag på samme tidspunkt bliver børnene i naturbusordningen sammen med en gruppe af fast personale hentet og kørt til og fra Fussingø Naturbørnehave.

Læs mere om naturbussen her.

 

Fussingø Naturbørnehave
Vasevej 3a, Fussingø
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9420
E-mail: fussingoenaturbh@randers.dk

Pædagogisk leder
Karina Fischer Skjødt
Tlf.: 2179 6247
E-mail: karina.fischer.skjodt@randers.dk

Telefon til stuerne

Spirerne (Fussingø)  8915 9420
Naturbussen 2155 9446

Åbningstider Fussingø Naturbørnehave: 

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Åbningstider Naturbussen:

Mandag-torsdag: 06:30-16:30
Fredag: 06:30-16:00

Læse mere om dagligdagen i forældrepjecen via. nedenstående link. 

Forældrepjece

 

 

 

 

Forældrene har fra januar 2021 tilvalgt kommunal madordning. Maden tilberedes af køkkenpersonale i huset. 

Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. 

1-2 gange om ugen, får vi til et varmt måltid og rugbrød de andre dage til frokost . 

Når børnene er på deres ture rundt i området, smøres der madpakker, der kan medbringes.

Om eftermiddagen er der ofte nybagt brød og frugt.

Der er mælk til et af måltiderne og naturligvis frisk vand.

 

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder.

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.