Læringsrum ude og inde

Børnehuset Svalereden har fire grupper
Vuggestue gruppen har to rum, hvor der er plads til leg, fordybelse og det enkelte barn

Børnehavegrupperne har hver deres store stue, som er inddelt med forskellige små læringsmiljøer. Derudover har de 2 små rum, som har forskellige funktioner alt efter børnenes behov.

Derudover har vi en kælder vi også leger i engang imellem

Børnehuset Svalereden har to store legepladser med mange muligheder for både leg og aktivitet. Vi har et dejligt område med klatretræer og et område med bålplads. Den ene bruges primært af vores vuggestuebørn

Den anden legeplads bruges mest af vores børnehavebørn