Dagligdagen

Vi åbner kl. 6.25, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehave børn sammen.

Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl 7:30

Kl. ca 7.30 går børnene på deres egen stue.

Dagligdagen i vuggestuen:

Kl. 9.00
Børnene bliver tilbudt formiddagsmad.

Kl. 9.15
Holder vi samling – her har vi fokus på ugens ord og taler om hvad vi skal i dag.

Kl. 9.30
Vi laver forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen.

  

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, da børn udvikler sig der hvor der er plads til fordybelse og nærvær.

Kl. 10.45
Vi spiser frokost.

Kl. 12-14
De fleste børn sover til middag. De mindste børn sover i vores krybberum eller udenfor og de større børn sover på madrasser indenfor.

Kl. 14
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16
Vi leger på stuen eller legepladsen

Kl 16.00
Vi går sammen med børnehaverne indtil vi lukker.

Dagligdagen i børnehaven: 

Kl. 7.30-8.45
Børnene leger på stuen eller legepladsen

Kl. 9
Vi spiser formiddagsmad.

Kl. 9.15-9.45
Samling, hvor der er fokus på sprogstimulering - vi arbejder med ugens ord.

Derudover snakker vi med børnene om dagens aktiviteter.

9.45-11.00
Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter i små læringsgrupper, som tilrettelægges efter hvilken børnegruppe vi har, diverse lærerplanstemaer og aftalemål med Randers kommune.      

Kl. 11.00
Vi spiser frokost i små spise grupper.

Kl. 12-14
Vi leger på legepladsen.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 16
Vi er sammen med vuggestuen indtil vi lukker.