Børnehuset Svalereden

Børnehuset Svalereden ligger i Asferg i et roligt villakvarter med naturen tæt på. Asferg er en lille by ca. 10 km udenfor Randers.

Børnehuset Svalereden er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. I vuggestuen er der 12-20 børn. I børnehaven er der 25-40 børn.

Børnehuset Svalereden
Svalevej 6, Asferg
8990 Fårup
Tlf.: 8915 9320
E-mail: svalereden@randers.dk

Pædagogisk leder
Anni Mouritzen Sall
Tlf.: 2498 0602
E-mail: anni.mouritsen.sall@randers.dk

Stue Telefon SMS til stuen
     
Radisser/rødbeder: 8915 9322 2155 9387
Spirerne: 8915 9323 2155 9377

Hvis I som forældre har en kort besked, må I meget gerne sende en SMS.

Institutionen kan kontaktes ved besøg i åbningstiden. Du er altid velkommen til at kigge ind på et uformelt besøg.

Hvis du ønsker en rundvisning eller en samtale med personalet, så ring venligst og aftal et tidspunkt.

Mandag-torsdag: 06:25-16:40
Fredag: 06:25-15:55

Børnehuset Svalereden har fire grupper.

Vuggestuegruppen har to rum, hvor der er plads til leg, fordybelse og det enkelte barn.

Børnehavegrupperne har hver deres store stue, som er inddelt med forskellige små læringsmiljøer. Derudover har de 2 små rum, som har forskellige funktioner alt efter børnenes behov.

Derudover har vi en kælder, vi også leger i engang imellem.

Børnehuset Svalereden har to store legepladser med mange muligheder for både leg og aktivitet. Den ene legeplads bruges primært af vores vuggestuebørn, mens den anden mest bruges af vores børnehavebørn.

Vi har et dejligt område med klatretræer og et område med bålplads.

I Svalereden har vi udover de fysiske rammer i institutionen også en kolonihave.

Vi vil gerne give børnene en oplevelse af, at vi først gør jorden klar og derefter sår, luger m.m. for til sidst at høste og anvende afgrøderne i vores hverdag.

Vi åbner kl. 6.25, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehavebørn sammen.

Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl. 7:30.

Kl. ca. 7.30 går børnene på deres egen stue.

Kl. 9.00
Børnene bliver tilbudt formiddagsmad.

Kl. 9.15
Holder vi samling – her har vi fokus på ugens ord og taler om hvad vi skal i dag.

Kl. 9.30
Vi laver forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen.

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, da børn udvikler sig der, hvor der er plads til fordybelse og nærvær.

Kl. 10.45
Vi spiser frokost.

Kl. 12.00-14.00
De fleste børn sover til middag. De mindste børn sover i vores krybberum eller udenfor og de større børn sover på madrasser indenfor.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16.00
Vi leger på stuen eller legepladsen

Kl. 16.00
Vi går sammen med børnehaven, indtil vi lukker.

Vi åbner kl. 6.25, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehavebørn sammen.

Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl. 7:30.

Kl. ca. 7.30 går børnene på deres egen stue.

Kl. 7.30-8.45
Børnene leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 9.00
Vi spiser formiddagsmad.

Kl. 9.15-9.45
Samling, hvor der er fokus på sprogstimulering - vi arbejder med ugens ord.

Derudover snakker vi med børnene om dagens aktiviteter.

9.45-11.00
Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter i små læringsgrupper, som tilrettelægges efter hvilken børnegruppe vi har, diverse lærerplanstemaer og aftalemål med Randers kommune.

Kl. 11.00
Vi spiser frokost i små spise grupper.

Kl. 12.00-14.00
Vi leger på legepladsen.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16.00
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 16.00
Vi er sammen med vuggestuen, indtil vi lukker.

Fødselsdage

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdage her i institutionen. Aftal med personalet på stuen, hvordan I ønsker, at jeres barn skal fejres.

Vi synger fødselsdagssang og råber HURRA!

Arbejdsdag

Vi afholder en gang hvert forår en arbejdsdag, hvor vi inviterer forældrene til at hjælpe os med diverse arbejdsopgaver på legepladserne og inde i huset. Børnene nyder at gå og arbejde med forældrene.

Vi begynder om eftermiddagen efter kl. 14.30, hvor folk kan møde op alt efter hvornår de får fri fra arbejde. Vi går i gang med de forskellige arbejdsopgaver, og i løbet af eftermiddagen serveres der kaffe/te og kage.

Institutionen giver aftensmaden, som forældreforeningen køber ind til, og laver i fællesskab med andre forældre.

Bedsteforældredag

En gang årligt inviterer vi børnenes bedsteforældre på besøg.

Kom og vær med i dit barnebarns institution.

Hele dagen eller nogle timer, som det nu passer.

Dagen er som, den plejer. Vi laver ikke noget ekstraordinært, så vil du/I være her hele dagen, så tag madpakken med.

Vi har kaffe/te, som der kan brygges af.

Vi håber, mange vil tage opfordringen op.

Vi satser på en dejlig dag.

Vi gør opmærksom på at der ikke må ryges blandt børnene (man kan ryge, der hvor personalet anviser).

Højtider

Derudover fejrer vi de danske højtider sammen med børnene: Fastelavn, påske, jul m.m.

I Svalereden har forældrene valgt den forældrebetalte frokostordning til for både vuggestue og børnehaven. Det betyder, at alle børn får serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Vores køkkendame Dorthe laver maden til alle måltiderne. Der serveres rugbrødsmadder 2 gange om ugen og varmt mad de resterende dage, hvoraf den ene dag er suppe eller grød.

Børnehuset Svalereden har det økologiske spisemærke i bronze.

Fødevarestyrelses anbefalinger følges, og vi tilstræber at servere en varieret og nærende kost.

Vi tilstræber os på at skabe et så roligt og hyggeligt spise miljø som muligt. De daglige rutiner er: At børnene hver dag sidder i samme spise gruppe sammen med en fast voksen, der kender jeres barns vaner. Maden serveres i skåle, og børnene øser selv op på tallerkenen. Det bliver respekteret, hvis et barn ikke ønsker at smage på det, der serveres. Når skålene sendes rundt, er vores erfaring, at det bliver interessant, når de andre børn tager. Dette gør, at de fleste børn får lyst til også at smage.

Skulle der være et barn som ikke spiser af maden, vil dette barn, inden vi forlader frokostbordet, blive tilbudt en rugbrød.

Til formiddagsmad får børnene serveret rugbrød og grønt. Dette er for at holde blodsukkeret i gang. Til frokost vil det variere mellem rugbrød, varm mad, suppe og grød. Om eftermiddagen serveres der brød, frugt o.a.

Hvis et barn en dag ikke spiser så meget, vil personalet formidle det til jer.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

 

Svalereden har åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Spentrup, Børnehuset Gassum og Børnehuset Svalereden.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.