Børnehuset Spentrup

Børnehuset Spentrup er en ny-renoveret institution. De nye lokaler er lyse og børnevenlige. Vi har nu ekstra rum der kan bruges til motorik, kreativitet, samt Natur, udeliv og science. Derudover har vi et stort køkken alrum, hvor børnene kan være med til at lave mad.

Huset set fra legepladsen

Børnehuset Spentrup på Tjørnesvinget med plads til 21 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

I er meget velkomne til at kontakte os for at aftale et besøg og en rundvisning. Kontakt pædagogisk leder Jannie Birkeskov på tlf. 2491 4065.

Børnehuset Tjørnesvinget
Tjørnesvinget 4
8981 Spentrup
E-mail: bornehuset.spentrup-tjornesvinget@randers.dk

Kontakt til stuerne  
Uglerne: 4012 5737
Spurvene: 2048 2431
Spætterne: 2380 8797
Mejserne: 4012 5741
Musvitterne: (VS) 4012 5743
Svalerne: (VS) 2924 4902


Pædagogisk Leder
 

Jannie Birkeskov Christensen
Tlf.: 2491 4065
E-mail: jannie.birkeskov.christensen@randers.dk

Åbningstiderne er:

Mandag-torsdag: 06:25-16:50
Fredag: 06:25-16:15

Vi har en fast struktur, og arbejder dagligt med samling og læringsgrupper.

Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet. Vi vægter genkendelighed og forudsigelighed for børnene.

Det er vigtigt for os, at barn og forældre føler sig velkomne og vi prioriterer afleveringen om morgenen højt. Vi har faste morgenåbnere, som er klar til at modtage børnene hver dag.

Vi har ladcykler, så vi sammen med børnene kan køre på tur. 

Vi vægter ude livet højt, og har bl.a. indrettet vores legeplads med udekøkken og krydderurter, så børnene kan være en aktiv del af vores madordning.

Tjørnesvinget

I Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget er der madordning til alle børn i vuggestuen og i børnehaven.

Børnehuset Spentrup køber økologisk og har fødevaremærket i GULD.

Vi tilbyder morgenmad, kl. 9-mad, frokost samt eftermiddagsmad.

Anja som er vores køkkenassistent, laver mad til alle måltiderne. I kan se madplanen på Tabulex.

Børnene hjælper til med forskellige ting.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder.

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

Børnehuset Spentrup har åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Spentrup, Børnehuset Gassum og Børnehuset Svalereden.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.