Børnehuset Spentrup

Børnehuset Spentrup består af to institutioner; en på Tjørnesvinget og en på Bane Alle. Bygningen på Tjørnesvinget bygges ud, og i foråret 2019 samles vi til en institution.

Børnehuset Spentrup på Tjørnesvinget med plads til 13 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn.

Børnehuset Spentrup på Bane Alle med plads til 48 børnehavebørn. Naturbørnehaven ligger i et stort naturområde midt i Spentrup by.

I er meget velkomne til at kontakte os for at aftale et besøg og en rundvisning. Kontakt pædagogisk leder Jannie Birkeskov på tlf. 2491 4065.