Madordning

I Børnehuset Spentrup/Tjørnesvinget har forældre valgt frokostordning til både vuggestue og børnehavebørn.

Børnene hjælper med at dække bord