Kontakt

Børnehaven Haldvej
Haldvej 46
8981 Spentrup

Bornehuset.Spentrup-Haldvej@randers.dk

Haldvej og Tjørnesvinget
Pædagogisk leder:
Karen Lis Rasmussen
Telefon: 2383 2208
Karen.Lis.Holdgaard.Rasmussen@randers.dk

Mobil til  Haldvej
Mælkebøtte:  4012 5738
Smørblomst:  4012 5739