Forældreråd

Forældreråd i Spentrup Børnehave og vuggestue:

Kasper M Pedersen ( repræsentant i Dagtilbudsbestyrelsen).

Ina Wittrup

Jakob Koldborg

Merete Sigvardsen

Mona Tolborg

Du skan se mailadresser og en oversigt for hele Dagtilbud Nordvest under Samarbejde/Forældreråd/Repræsentanter i forældrerådene