Dagligdagen

Daglige rutiner
Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet.
Vores dag er i det store og hele tilrettelagt som skrevet nedenfor.

Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehaven og at barn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.
Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid.

Morgenmad
Der er mulighed for at dit barn kan spise morgenmad i institutionen mellem kl. 6.30 og 7.30

Formiddag
Ca. kl. 8.00 er der mødt en medarbejder ind fra hver stue og vi går på stuerne.
Ca. kl. 9.00 er der samling og frugt.
Om formiddagen arbejder vi i mindre grupper omkring vores læreplanstemaer.

I hele 2015 arbejder vi med temaet Krop og bevægelse.

Middag/madpakker
Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet kl. 11.00-12.00.
Hver stue har deres rutiner/kultur i forbindelse med middagen. Det være sig vaske hænder, dække bord, dele madpakker ud o.l.
Har barnet i overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave behov for en middagslur er det selvfølgelig muligt.

Eftermiddag
Efter madpakker leger vi ude.

I løbet af eftermiddagen er der samling, frugt og børnene hentes.

Årshjul Haldvej for Smørblomster og Mælkebøtter