Personale

Vi har løbende studerende, praktikanter og jobtilbud

Ledelse

Helle Jantzen

Dagtilbudsleder

Tonnie Nielsen

Pædagogisk leder

Andre

Anette

Pædagog, morgenåbner i Børnehaven

Susan

Medhjælper, morgenåbner i Vuggestuen

Michell

Professionsbachelor ernæring

Mette

Ernæringsass.

Bettina

Sekretær

Marsstuen

Birgitte

Pædagog

Liesl

Pædagog

Rasmus

Pædagogmedhjælper

Plutostuen

Hanne

Pædagog

Kristina

Pædagog

Louise

Pædagogmedhjælper PAU

Månestuen

Mette

Pædagog

Camilla

Pædagog

Henriette

Studerende

Solstuen

Henning

Pædagog

Helene

Pædagog

Kirstine

PAU medhjælper

Stjernestuen

Rebecca

Pædagog

Michael

Pædagogmedhjælper

Kometstuen

Lis

Pædagog

Simone

Pædagog