Børnehuset Regnbuen

Børnehuset Regnbuen har 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Selvom vi har hver vores hus, arbejder vi tæt sammen og mødes på vores fælles legeplads.

Børnehuset Regnbuen ligger yderst på Skelvangsvej med udsigt ud over markerne.

Vi har let til naturskønne omgivelser og til gode ture i nærområdet.

Bussen holder lige overfor, så når vi får lyst, kan vi hurtigt komme rundt i byen.

Der er flere muligheder for at komme i kontakt med os. Hvis vi ikke svarer telefonen, så send en SMS, og vi kontakter dig, så snart vi kan.

Børnehuset Regnbuen
Skelvangsvej 193-195
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9696
E-mail: regnbuen@randers.dk

Pædagogisk leder
Anni Mouritzen Sall
Tlf.: 2498 0602
E-mail: anni.mouritsen.sall@randers.dk

Kontor
Bettina Risbo Kristensen
Tlf.: 2118 9828
E-mail: bettina.kristensen@randers.dk

Vuggestuen   SMS til stuen
Marsstuen: 8915 4851 2115 1918
Plutostuen: 8915 4852 2115 1946
Månestuen: 8915 4853 2115 2588
Børnehaven   SMS til stuen
Stjernestuen: 8915 9697 2964 0223
Kometsten: 8915 9698 2964 0206
Solstuen: 8915 9699 2964 0205
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Tidspunkterne gælder både for vuggestuen og børnehaven.

I vuggestuen spiser vi morgenmad på Månestuen. Det giver ro både for jer, der kommer ind af døren, og for de børn, der sidder og spiser morgenmad. Vi kan vinke farvel og ønske mor og far god dag fra vinduet på stuen, der vender ud mod parkeringspladsen.

I børnehaven starter vi i alrummet, hvor vi kan se alle, der kommer ind ad døren. Dermed kan vi få sagt godmorgen, spise morgenmad og få vinket farvel til mor eller far.

I børnehaven er det Anette der åbner og i vuggestuen er det Susan.

Vi leger både ude og inde, og alle steder er der plads til fordybelse.

Børnehusets fysiske rammer bruges bedst muligt til forskellige læringsrum. De er fleksible i det omfang, indretningen af huset har givet os.

Vi har puderum, dukkekrog, bilhjørne, motorikbane, køkken-alrum med køkkenbord i børnehøjde, så børnene kan inddrages i pædagogiske aktiviteter, sprog- og læsehjørne, stillerum, hvor der er mulighed for fordybelse en til en eller i en mindre gruppe m.m.

Der er én voksen der åbner børnehaven kl. 6.33, og der tages imod jer og jeres barn i alrummet. I fællesskab laves morgenmad og dækkes morgenbord, og kl. 7.00 møder endnu en voksen og kl. 7.30 kommer den næste, så der nu er en voksen fra hver stue.
Når I kommer er det vigtigt, at I tjekker ind i BørneIntra (Tabulex).

Morgenmad

Børnene kan få morgenmad hver dag. Vi spiser i alrummet mellem kl. 6.30 – 7.30. her kan vi nemlig se, hvem der kommer ind og få sagt god morgen og taget godt imod jer.

Der kan vælges mellem:

  • havregryn
  • havrefras
  • tykmælk
  • cornflakes

Da vi tilbyder et varieret morgen måltid, ser vi helst ikke, at børnene medbringer morgenmad hjemmefra. Klokken 7.30 ryddes der til side, og vi går ind på stuerne.

Frugt/mellemmåltid

Ved 9-tiden har børnene mulighed for at spise lidt frugt og brød. I forbindelse med det bliver der også holdt morgen samling, hvor børnene orienteres om dagens aktiviteter.

Aktiviteter

Omkring kl. 9 er de fleste børn kommet, og vi går i gang med forskellige aktiviteter.

Ved 10.30 tiden begynder vi at rydde op på stuerne og børnene samles i rundkreds. På den måde bliver der en rolig overgang til middagen. Vi synger, læser og hygge snakker.

Når børnene har vasket hænder, spiser vi frokost. 

Når vi har spist går vi alle sammen på legepladsen. På dette tidspunkt har vi alle brug for frisk luft, de voksne en middagspause. På dette tidspunkt afvikles også stuemøder.

Eftermiddagen

Om eftermiddagen foregår der forskellige aktiviteter. Vi leger, læser, klipper og klistrer. Omkring kl. 14 har børnene igen mulighed for at spise frugt, grønsager og brød.

Børnene går hjem på forskellige tider i løbet af eftermiddagen. Vi hjælper hinanden med at rydde op og husker at sige farvel til en voksen, og tjekke ud af Tabulex (BørneIntra).

Sidst på dagen omkring kl. 16 lukkes stuerne lige så stille af og vi samles igen i alrummet.

Vi har mange traditioner i løbet af året. Det kan være højtider, motionsløb, besøg i bogbus, skovuger og meget mere.

Der er madordning til alle vuggestue og børnehavebørn i Børnehuset Regnbuen.

Vores to køkkenmedarbejdere Mette og Michell producerer alle måltider i løbet af dagen: Kl. 9-mad, frokost samt eftermiddagsmad.

Børnehuset Regnbuen har det økologiske spisemærke i GULD.

Vi vil løbende variere mellem forskellige madplaner, som kan se sådan ud:

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Vi har løbende studerende i praktik og er glade for at kunne være med til at uddanne nye pædagoger.

Vi har valgt at være uddannelsesinstitution, så vi modtager løbende pædagogstuderende fra seminariet og PAU- De studerende er tilknyttet en af stuerne.

Vi tilbyder fællesvejledning for lønnede studerende i dagtilbud flere gange i praktikperioden. På den måde kan vi dele viden, skabe refleksive og dialogiske rum som ellers ikke er muligt. Under punktet "samarbejde" kan du læse mere om netop det.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.