Madordning

Måltider der smager - Vi tilbyder morgenmad i tidsrummet kl. 6.15-7.30.

Børnehaven og Vuggestuen

I Børnehuset mælkevejen har forældrene ved afstemning november 2016 valgt at indføre den forældrebetalte frokostordning og dermed tilbuddet om 4 måltider pr. dag.

Vi tilbyder:    
Morgenmad:   06.15 - 07.30
Formiddagsmad:   08.45 - 09.00
Frokost:   10.30 - 11.00
Eftermiddagsmad:   14.00 - 14.30


Børn og måltider

I Børnehuset mælkevejen vægter vi meget højt, at tilbyde en kost der er sund, ernæringsrigtig og varieret. Vi mener at en sund kost giver børnene mulighed for, at udvikles optimalt – motorisk, mentalt og socialt. Det giver god mulighed for læring og vi mener det er medvirkende til at skabe glade og aktive børn, som trives i det daglige.

Vi tager udgangspunkt i, at en dagskost som holdregel skal leve op til sundhedsstyrelsen anbefalinger.
Kosten planlægges som udgangspunkt ud fra en 6 ugers plan (sommer og vinter), men med plads til ændringer (ved højtider, gode tilbud etc.)

Vi tilstræber os på, at skabe et så roligt og hyggeligt spisemiljø som muligt, vi vil gerne at måltidet skal være en positiv oplevelse for barnet.
Personalet er rollemodeller for børnene og deltager derfor aktivt i måltidet, hvor de prøver at lære børnene gode spisevaner og bordskik. Samtidig prøver børnene selv, at øse op i det omfang, de magter det. De lærer at spise med ske, kniv og gaffel. Vi taler om maden, hvad der sundt og usundt for dem, hvor maden kommer fra, hvilken konsistens, farve det har etc.

Vi opfordrer børnene til, at smage på nyt, for at få ”pirret” deres sanse- og smagsløg med mad i forskellige konsistensen og smag. Men respekterer, hvis barnet vælger det fra. Vi accepterer, at der kan være ting barnet ikke bryder sig om.
Vi oplever dog ofte, at børnene er meget mere villige til at prøve nye og uvante madoplevelser i vuggestuen til stor forbavselse for forældrene.

Diæter/specialkost:

Vi tilbyder diætmad, såfremt der forefindes en lægeerklæring fra læge el. sundhedsplejerske.
Til børn der ikke spiser svinekød, vil der blive serveret et alternativ.
Vi har faglig uddannet personale ansat, så er der spørgsmål vedrørende kost o. lign. er man meget velkommen til at tage kontakt.

Måltider i Mælkevejen
Madplan uge 2 2015