Læringsrum ude og inde

Vi har en rigtig god og stor legeplads med mulighed for fantasifuld leg og motoriske udfordringer. Legepladsen er opbygget med hjørner og kroge, hvor børnene kan finde frirum.

Legepladsen er dels en naturlegeplads med højt græs, jord, mudder og bakker
- og dels en legeplads med anlagte legeredskaber og kørebaner.
Legeredskaberne er hovedsageligt af naturprodukter.

 Legepladsen er fælles for vuggestue og børnehavegruppen. Dette giver unik mulighed for opdagelse ved hinanden, fællesskab og leg mellem børnene på tværs af grupper og alder...

 

Se også bysekretariatets hjemmeside – der er masser af spændende aktiviteter i vores lokalområde.