Børnehuset Mælkevejen

Børnehuset Mælkevejen ligger i i den nordvestlige del af Randers på grænsen mellem et villa område og en boligforening med flere udlejningsmål.

Vi ser huset fra forsiden

Børnehuset Mælkevejen er en skøn integreret institution med fire vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Vi har ti minutters kørsel i bil til Randers midtby og kun fem minutters kørsel til motorvejen og frakørsel Randers Nord.

Vi har en fantastisk legeplads - en grøn oase.

Vi ønsker at skabe en hverdag hvor fokus altid er det gode børneliv. Vi har en ressource og anerkendende tilgang i relationen til det enkelte barn og i fællesskabet. Vi er et børnehus, hvor mangfoldighed og forskellighed ses som en styrke for trivsel og udvikling.

Vi vægter at:

 • alle børn har ret til at have gode venner.
 • alle børn har ret til inklusion og fællesskab.
 • alle børn har ret til blive mødt med glæde, nysgerrighed og tillid.
 • alle børn har ret til at møde anerkendende og nærværende voksne.

Børnehuset Mælkevejen
Ved Byskellet 31 A/B
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9610
E-mail: maelkevejen@randers.dk

Pædagogisk leder
Helle Jørgensen
Tlf.: 2115 1947
E-mail: helle.solveig.jorgensen@randers.dk

Vores telefon ringer rigtig meget, og det forstyrrer vores samvær med børnene at skulle tage telefonen og løbe med beskeder. Derfor vil vi gerne opfordre til, at I benytter nogle af nedenstående muligheder.

Du har mulighed for at ringe direkte til en stue, men helst ikke i tidsrummet 09:00 til 11:30.

Vuggestuen SMS til stuen
Mariehønen: 2115 2402
Bjørnebanden: 2115 2143
Krummerne: 2115 2192
Radiserne: 2115 2601
Køkken:  
Børnehaven SMS til stuen
Gul stue: 2964 0428
Blå stue: 2964 0332
Grøn stue: 2964 0313
Mandag-torsdag: 06:15-16:35
Fredag: 06:15-16:15

Vi har en rigtig god og stor legeplads med mulighed for fantasifuld leg og motoriske udfordringer. Legepladsen er opbygget med hjørner og kroge, hvor børnene kan finde frirum.

Legepladsen er dels en naturlegeplads med højt græs, jord, mudder og bakker
- og dels en legeplads med anlagte legeredskaber og kørebaner.
Legeredskaberne er hovedsageligt af naturprodukter.

Legepladsen er fælles for vuggestue og børnehavegruppen. Dette giver unik mulighed for opdagelse ved hinanden, fællesskab og leg mellem børnene på tværs af grupper og alder.

Se også bysekretariatets hjemmeside – der er masser af spændende aktiviteter i vores lokalområde.

Børnehaven og Vuggestuen i Børnehuset Mælkevejen har frokostordning.

Vi tilbyder:

 • Morgenmad: 06.15-07.30
 • Formiddagsmad: 08.45-09.00
 • Frokost: 10.30-11.00
 • Eftermiddagsmad: 14.00-14.30

Vi har det økologiske spisemærke i guld
Det betyder vi bruger 90-100 % økologiske varer.

Børn og måltider

I Børnehuset mælkevejen vægter vi meget højt, at tilbyde en kost der er sund, ernæringsrigtig og varieret. Vi mener at en sund kost giver børnene mulighed for, at udvikles optimalt – motorisk, mentalt og socialt. Det giver god mulighed for læring og vi mener det er medvirkende til at skabe glade og aktive børn, som trives i det daglige.

Vi tager udgangspunkt i, at en dagskost som holdregel skal leve op til sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Kosten planlægges som udgangspunkt ud fra en 6 ugers plan (sommer og vinter), men med plads til ændringer (ved højtider, gode tilbud etc.)

Vi tilstræber os på, at skabe et så roligt og hyggeligt spisemiljø som muligt, vi vil gerne at måltidet skal være en positiv oplevelse for barnet.

Personalet er rollemodeller for børnene og deltager derfor aktivt i måltidet, hvor de prøver at lære børnene gode spisevaner og bordskik. Samtidig prøver børnene selv, at øse op i det omfang, de magter det. De lærer at spise med ske, kniv og gaffel. Vi taler om maden, hvad der sundt og usundt for dem, hvor maden kommer fra, hvilken konsistens, farve det har etc.

Vi opfordrer børnene til, at smage på nyt, for at få ”pirret” deres sanse- og smagsløg med mad i forskellige konsistensen og smag. Men respekterer, hvis barnet vælger det fra. Vi accepterer, at der kan være ting barnet ikke bryder sig om.

Vi oplever dog ofte, at børnene er meget mere villige til at prøve nye og uvante madoplevelser i vuggestuen til stor forbavselse for forældrene.

Diæter/specialkost

Vi tilbyder diætmad, såfremt der forefindes en lægeerklæring fra læge el. sundhedsplejerske.
Til børn der ikke spiser svinekød, vil der blive serveret et alternativ.

Vi har faglig uddannet personale ansat, så er der spørgsmål vedrørende kost o. lign. er man meget velkommen til at tage kontakt.

I børnehuset Mælkevejen har vi mange gode traditioner som følger os år efter år. Dertil kommer mange andre lærerige og meningsskabende aktiviteter med udgangspunkt i dagtilbudsloven, aftalemål med Randers Byråd, pædagogiske læreplaner sammen med de andre afdelinger i Dagtilbud Nordvest og deres børn eller blot på tværs af aldersgrupperne i Mælkevejen.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

 • De 3 dage op til påske
 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Vi har løbende studerende i praktik, og vi er glade for at kunne være med til at uddanne nye pædagoger.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.