Personale i Børnehuset Hørhaven

Der er ansat 9 pædagoger, 5 pædagogmedhjælpere samt en køkkenmedarbejder i Børnehuset Hørhaven. Vi har løbende pædagog og PAU studerende samt praktikanter jobtilbud.

Ledelse

Helle Jantzen

Dagtilbudsleder

Tina Lybech

Pædagogisk leder

Andre

Mona

Køkken og vikar

Jannie

Pædagog og vejleder

Tanja

Pædagog og faglig vejleder

Mariehønen

Marlene

Pædagog

Camilla

Pædagog

Michelle

Studerende

Trollerikker

Ulla

Pædagog

Asiye

Pædagogmedhjælper

Annemette

Pædagog

Krokodiller

Kirsten

Pædagog

Jeanette

Pædagogmedhjælper

Josephine

Studerende

Løver

Mette

Pædagog

Lone

Pædagogmedhjælper

Louise

Pædagog