Dagligdagen

Vi åbner kl 6.30, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehave børn sammen. Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl 7.30 Mellem kl. 7.30 - 8.00 går børnehavebørnene på deres egen stue.

Dagligdagen i vuggestuen:

De to vuggestue grupper er sammen indtil kl 8.30, hvor de går på hver deres stue.

Kl. 9.00
Børnene bliver tilbudt en kvart rugbrød og lidt frugt. Ofte synger vi også på dette tidspunkt og vi taler om hvad vi skal i dag.

Vi vægter meget at børnene får denne del af dagen med, da det giver det enkelte barn et overblik over hvad vi skal i dag.

Derfor opfordrer vi alle til at være her kl 9.00

Kl. 9.30
Vi laver forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen.

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, da børn udvikler sig der hvor der er plads til fordybelse og nærvær.

Kl. 10.45
Vi spiser middagsmad. Som vi får fra vores egen køkken, hvor vores køkkendame Mona, laver dejlig veltilberedt mad til os.

Kl. 12-14 
De fleste børn sover til middag. De mindste børn sover i vores krybberum og de større børn sover på madrasser indenfor.

Kl. 14
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16
Vi leger på stuen eller legepladsen

Kl 16.00
Vi går sammen med børnehaverne indtil vi lukker kl 16.45 (Fredag lukker vi kl. 16.00)

Dagligdagen i børnehaven:

Børnehavebørnene spiser morgenmad i vuggestuen og går op i børnehaven mellem kl.7.30-8.00, hvorefter de kl. 9 går på hver deres børnehave stue.

Kl. 9.00
Vi samler børnene og taler om hvad vi skal lave i dag. Vi taler om vejret og hvad tøj vi skal have på udenfor. Vi har stor opmærksomhed på sproget til samling.

Denne samling ser vi som vigtig for, at børnene får en god start på dagen. Vi opfordrer alle børn til at være her kl. 9.00.

Kl. 9.30-10.30
Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter, som tilrettelægges efter hvilken børnegruppe vi har, diverse lærerplanstemaer og aftalemål med Randers kommune.

Kl. 10.30
Mange dage holder vi samling på dette tidspunkt, så børnene øver deres fælles opmærksomhed. Samlingen kan blandt andet være ”Barnets sol” hvor vi taler om de enkelte børns stærke sider. Her kan både barnets kammerater og de voksne knytte positive ord til hvert enkelt barn.

Kl. 11.00
Børnene spiser deres madpakker. Vi sidder ved tre borde med en voksen ved hvert bord. Vi vægter nærvær og samtale om det børnene er optaget af.

Kl. 12-14
Vi leger på legepladsen.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 16-16.45
Vi er sammen med vuggestuen indtil vi lukker kl. 16.45 (Fredage kl. 16.00)

I hele 2015 arbejder vi med læreplanstemaet Krop og bevægelse

Løvestuen arbejde med Læreplanstema

Bevægelse og sanse forløb

Bevægelse og sanseforløb 1

I Børnehuset Hørhaven arbejder vi med trivsel, udvikling og læring. Vi har fokus på det enkelte barn, både som individ og som en del af fællesskabet.