Børnehuset Hørhaven

Børnehuset Hørhaven ligger i det nordvestlige Randers på en rolig villavej med udsigt over Vangdalen. Vi har flere grønne områder og små stier i nærmiljøet.

Vi ser husets indgang

Børnehuset Hørhaven er en aldersintegreret, kommunal daginstitution i det nordvestlige Randers. Huset har to vuggestuegrupper med 12 børn pr. stue, og to børnehavegrupper med 20 børn pr. stue. 

Find os her 

Bus nr. 2A og 230 kører hertil. Vi ligger desuden tæt på motorvejsforbindelse til E45.

Børnehuset Hørhaven er en del af Dagtilbud Nordvest, som består af i alt 9 institutioner fordelt på tværs af Randers, Fussingø,  Bjerregrav, Spentrup, Gassum, og Fårup.

Hørhaven har to vuggestuegrupper; Trolderik og Mariehønen, som tilsammen rummer 24 børn i alderen 0-3år, samt to børnehavegrupper; Løverne og Krokodillerne, der rummer 40 børn i alderen 3-6år. 

I Børnehuset Hørhaven arbejder vi ud fra Børne- og Undervisningsministeriets Styrkede pædagogiske læreplan. Vi prioriterer at skabe gode legemiljøer, der fordrer trivsel, udvikling og dannelse, i børnehøjde. I Børnehuset Hørhaven ligger børneperspektivet altid til grund for det pædagogiske arbejde - både i hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter og voksenplanlagte forløb. Vi arbejder aktivt med at indrette vores fysiske, såvel som æstetiske miljøer på en måde der vækker børnenes nysgerrighed og giver dem lyst til at bruge både krop og sanser til at udforske og undersøge deres omverden.

Børnehuset Hørhaven
Hørhaven 37
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9360 eller 2484 0174
E-mail: bornehuset.horhaven@randers.dk

Pædagogisk leder
Karina Fischer Skjødt
Tlf.: 2179 6247
E-mail: karina.fischer.skjodt@randers.dk

Børnehavens telefon

Løverne: 2364 1710
Krokodillerne: 2483 9874

Vuggestuens telefon

Mariehønen: 2364 1701
Trolderik: 2483 9857
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Når børn leger, lærer de verden at kende. Legen har stor betydning for børns læring og udvikling - det er nemlig gennem barnets leg og i det legende samspil med andre, at det gør sig vigtige erfaringer om både den fysiske og den sociale virkelighed, det er en del af. 

I vores vuggestue- og børnehaveafdeling tilstræber vi os at skabe rammer og legemiljøer omkring børnene, der inviterer til interaktion, vækker nysgerrighed og skaber værdifulde erfaringer. 

I begge afdelinger har stuerne store rum til rådighed, som kan indrettes særligt efter børnegruppens aktuelle behov. Huset rummer desuden et sanserum, en spejlsal og et stort motorikrum med puder, et lege-plateau og rutsjebane.  

Et særligt vigtig legemiljø i Børnehuset Hørhaven er uderummet. Her har vuggestuen og børnehaven hver sin store legeplads, med rig mulighed for fysisk udfoldelse. 

På vuggestuens legeplads finder man blandt andet en stor sandkasse, legehus, gyngestativ. I foråret 2022 får legepladsen tilmed et legetårn i to niveauer med kravlevæg, kikkert og rutsjebane. På den bagerste del af legepladsen har vi en stor grøn bakke, her kommer en rutsjebane og en ‘sansetrappe’ hvorpå der vil vokse spændende og duftende planter.   

På børnehavens store legeplads finder man et klatretårn med rutsjebane, gynger, sandkasse, legehuse, bane til mooncars, m.m. Vuggestuen og børnehaven har desuden en stor fælles bålplads, hvor der ofte laves pandekager og andre lækre sager.  

Vuggestuen åbner kl. 6.30, på Mariehønestuen. De to stuers morgenfriske børn spiser morgenmad sammen indtil kl. 7.30, hvorefter børn og voksne fra Trolderik går på egen stue.  

Kl. 9.00:
Børnene spiser formiddagsmad, ofte bestående af brød eller frugt. Vi synger gerne i forbindelse med samlingen, efterfulgt af en fortælling om det der skal ske i løbet af dagen.

Vi vægter meget at børnene får denne del af dagen med, da det giver det enkelte barn et overblik over hvad vi skal i dag. Derfor opfordrer vi alle til at være her kl. 9.00.

Kl. 9.30:
Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter i løbet af formiddagen. Aktiviteterne kan være tematiseret alt efter tidspunktet på året (se evt. vuggestuens årshjul). De voksenplanlagte aktiviteter er udarbejdet med afsæt i de seks læreplanstemaer: Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab, Alsidig, personlig udvikling, Social udvikling og Kommunikation og sprog

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, hvor der er plads til fordybelse og nærvær. 

Kl. 10.30:
Vi spiser en sund og nærende frokost, som er tilberedt Hørhavens eget køkken, af vores kostfaglige medarbejder. 

Kl. 12.00-14.00: 
De fleste børn sover til middag. De mindste børn sover i vores krybberum og de større børn sover på madrasser indenfor.

Kl. 14.00:
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16.00:
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 16.00:
Vi går sammen med nabostuen indtil vi lukker kl. 16.45. Fredag lukker vi kl. 16.00. 

Vi åbner kl. 6.25, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehave børn sammen. Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl. 7.30.

Børnehavebørnene spiser morgenmad i vuggestuen og går op i børnehaven mellem kl. 7.30-8.00, hvorefter de kl. 9.00 går på hver deres børnehavestue.

Kl. 9.00
Vi samler børnene og taler om, hvad vi skal lave i dag. Vi taler om vejret og hvad tøj, vi skal have på udenfor. Vi har stor opmærksomhed på sproget til samling.

Denne samling ser vi som vigtig for, at børnene får en god start på dagen. Vi opfordrer alle børn til at være her kl. 9.00.

Kl. 9.30-10.30
Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter, som tilrettelægges efter, hvilken børnegruppe vi har, diverse lærerplanstemaer og aftalemål med Randers kommune.

Kl. 11.00
Børnene spiser mad. Vi sidder ved tre borde med en voksen ved hvert bord. Vi vægter nærvær og samtale om det børnene er optaget af.

Kl. 12.00-14.00
Vi leger på legepladsen.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16.00
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 16.00-16.45
Vi er sammen med vuggestuen indtil vi lukker kl. 16.45. Fredag lukker vi kl. 16.00.

Børnehuset Hørhaven har frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Vi har det økologiske spisemærke i Guld.

Frokostmåltidet tilberedes af vores køkkenmedarbejder Mona.

Vi serverer også kl. 9-mad og eftermiddagsmad for børnene, så de skal ikke selv medbringe mad.

Madplanen hænges op på opslagstavlen i forgangen og lægges på Aula.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

I 2021 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Vi har løbende studerende i praktik og er glade for at kunne være med til at uddanne nye pædagoger.

Se vores praktikstedsbeskrivelse på praktikportalen

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.

Børnehuset Hørhaven

Hørhaven 37

8920 Randers NV

maj 2021
ref.: ebl

Grønt Flag og certifikat

Kære alle i Børnehuset Hørhaven

Tusinde tak for jeres fine rapport og ansøgning om Grønt Flag. Jeg sender jer hermed certifikatet for jeres flotte indsats. Vi har ligeledes sendt et brev til borgmesteren og informeret ham om den gode nyhed. Brevet er vedlagt i kopi.

Vi har gennemgået jeres projekter, som er rigtig gode og omfattende. I har sørget for at børnene har fået oplevelser i naturen, hvor de både er blevet udfordret på deres sanser, såvel som læringsmæssigt og motorisk. Gennem aktiviteterne har I givet børnene større nærhed til naturen og stimuleret deres lyst til at lege og lære i den. Det er vores indtryk, at I gør meget for, at alle børn inddrages i arbejdet uanset alder og forudsætninger, hvilket er prisværdigt. Samtidig er det dejligt at se, hvor gode I er til at inddrage naturen i børnenes hverdag. Rigtig godt arbejde!

Det fremsendte dokumenterer, at I har indfriet kriterierne i Grønne Spirer i år. Vi har hermed den glæde at kunne tildele jer certifikatet for 2021 samt det Grønne Spirerflag for jeres arbejde med naturen.

Tillykke!

 

Med venlig hilsen

Emily Black Lake
Projektmedarbejder - Grønne Spirer

 

Afdelingernes pædagogiske årshjul