Børnehuset Hørhaven

Børnehuset Hørhaven ligger i det nordvestlige Randers på en rolig villavej med udsigt over Vangdalen. Vi har flere grønne områder og små stier i nærmiljøet.

I Børnehuset Hørhaven har vi to vuggestue grupper og to børnehavegrupper.

Bus nr. 6 og 235 kører hertil. Vi ligger tæt på motorvejsforbindelser.

Vi arbejder med det gode børneliv, hvor der er udvikling, læring, trivsel og fællesskab for alle børn.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og arbejder målrettet med relationer mellem barn/barn og barn/voksen.

Vi har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang til det enkelte barn ,og vi ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke for trivsel og udvikling.

Børnehuset Hørhaven
Hørhaven 37
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 9360 eller 2484 0174
E-mail: bornehuset.horhaven@randers.dk

Pædagogisk leder
Tina Lybech
Tlf.: 2942 3938
E-mail: tina.jorgensen.lybech@randers.dk

Børnehavens telefon

Løverne: 2364 1710
Krokodillerne: 2483 9874

Vuggestuens telefon

Mariehønen: 2364 1701
Trolderik: 2483 9857
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Børnehuset Hørhaven har fire stuer.

De to vuggestuegrupper har hver to rum, hvor der er plads til leg, fordybelse og det enkelte barn.

Børnehaven har hver deres store stue, som er inddelt med forskellige små læringsmiljøer. De deles desuden om et birum, som har forskellige funktioner alt efter børnenes behov. Vi har derudover 2 store rum i underetagen, hvor der er mulighed for fysisk udfoldelse, bl.a. stort puderum.

Børnehuset Hørhaven har to store legepladser. Den ene bruges primært af vores børnehavebørn.

Den anden legeplads bruges mest af vores vuggestuebørn.

Vi åbner kl. 6.25, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehave børn sammen. Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl. 7.30. Mellem kl. 7.30-8.00 går børnehavebørnene på deres egen stue.

De to vuggestuegrupper er sammen indtil kl. 8.30, hvor de går på hver deres stue.

Kl. 9.00
Børnene bliver tilbudt en kvart rugbrød og lidt frugt. Ofte synger vi også på dette tidspunkt og vi taler om hvad vi skal i dag.

Vi vægter meget at børnene får denne del af dagen med, da det giver det enkelte barn et overblik over hvad vi skal i dag.

Derfor opfordrer vi alle til at være her kl 9.00.

Kl. 9.30
Vi laver forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen.

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, da børn udvikler sig der hvor der er plads til fordybelse og nærvær.

Kl. 10.45
Vi spiser middagsmad, som vi får fra vores egen køkken, hvor vores køkkendame Mona laver dejlig veltilberedt mad til os.

Kl. 12.00-14.00 
De fleste børn sover til middag. De mindste børn sover i vores krybberum og de større børn sover på madrasser indenfor.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16.00
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl 16.00
Vi går sammen med børnehaverne indtil vi lukker kl. 16.45. Fredag lukker vi kl. 16.00.

Vi åbner kl. 6.25, hvor der serveres morgenmad. Her spiser og leger vuggestuebørn og børnehave børn sammen. Vi har fokus på, at børnene får en god og nærende start på dagen og serverer morgenmad til kl. 7.30.

Børnehavebørnene spiser morgenmad i vuggestuen og går op i børnehaven mellem kl. 7.30-8.00, hvorefter de kl. 9.00 går på hver deres børnehavestue.

Kl. 9.00
Vi samler børnene og taler om, hvad vi skal lave i dag. Vi taler om vejret og hvad tøj, vi skal have på udenfor. Vi har stor opmærksomhed på sproget til samling.

Denne samling ser vi som vigtig for, at børnene får en god start på dagen. Vi opfordrer alle børn til at være her kl. 9.00.

Kl. 9.30-10.30
Vi laver forskellige pædagogiske aktiviteter, som tilrettelægges efter, hvilken børnegruppe vi har, diverse lærerplanstemaer og aftalemål med Randers kommune.

Kl. 11.00
Børnene spiser mad. Vi sidder ved tre borde med en voksen ved hvert bord. Vi vægter nærvær og samtale om det børnene er optaget af.

Kl. 12.00-14.00
Vi leger på legepladsen.

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 14.30-16.00
Vi leger på stuen eller legepladsen.

Kl. 16.00-16.45
Vi er sammen med vuggestuen indtil vi lukker kl. 16.45. Fredag lukker vi kl. 16.00.

Vi følger de traditioner, der er i løbet af året. Blandt andet fejrer vi højtider som påske og jul.

Vi fejrer fastelavn med udklædning og tøndeslagning, og vi laver græskar hoveder til halloween.

Når det er snevejr, kælker vi og bygger snemænd.

Vores forældreråd afholder en julefest, hvor vi klipper og klistre, synger og danser om juletræet.

Børnehuset Hørhaven har frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Vi har det økologiske spisemærke i Guld.

Frokostmåltidet tilberedes af vores køkkenmedarbejder Mona.

Vi serverer også kl. 9-mad og eftermiddagsmad for børnene, så de skal ikke selv medbringe mad.

Madplanen hænges op på opslagstavlen i forgangen og lægges på Aula.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

I 2021 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Vi har løbende studerende i praktik og er glade for at kunne være med til at uddanne nye pædagoger.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.