Forældreråd

I Børnehuset Gassum er følgende valgt ind:

Line Hedegaard er formand
Line Brander 
Camilla Iversen
Karina Sørensen
Alis Smed
Anja Nygård (1. Suppleant)
Pia Madsen (2. Suppleant)

Du skan se mailadresser og en oversigt for hele Dagtilbud Nordvest under Samarbejde/Forældreråd/Repræsentanter i forældrerådene