Børnehuset Gassum

Børnehuset Gassum ligger på en stille villavej i et dejligt område tæt ved sportspladsen. Vi har en vuggestue med 13 børn og to børnehavegrupper til i alt 36 børn.

Børnehuset Gassum
Østervænget 15, Gassum
8981 Spentrup
E-mail: bornehusetgassum@randers.dk

Pædagogisk leder
Kirsten Christensen
Tlf.: 2963 6836
E-mail: kirsten.christensen@randers.dk

Stue Telefon SMS til stuen
Larverne: 8915 9314 4012 5746
Mandag-torsdag: 06:25-16:40
Fredag: 06:25-15:55

Børnehuset består af 2 børnehavegrupper, Solstuen og Stjernestuen, og en vuggestuegruppe, som hedder Laverne.

På legepladsen er der rig mulighed for at bruge fantasien og energien.

Vi tilbyder morgenmad og leger i børnehaven fra kl. 6.30-7.30.

Kl. 8.00 går børnene fra vuggestuen ned i vuggestuen.

Fra kl. 8.00-8.45 leger vi på stuen.

Kl. 8.45 går vi på badeværelset, hvor vi øver os i at sidde på potten og vaske hænder.

Kl. 9.00-9.30 har vi samling og spiser formiddagsmad. Her synger vi bl.a. sange, læser historie osv.

I garderoben øver vi os i at tage tøj på. Vi hjælper hinanden.

Kl. 9.30-10.30 er vi delt i små grupper, hvor vi arbejder med læreplanstemaerne.

Vi maler, har krop og bevægelse, sproggruppe, sang og musik, leger på legepladsen, går tur osv.

Kl. 11.00 spiser vi dejlig mad.

Efter vi har spist, sover de fleste børn middagslur.

Når vi har sovet til middag, får vi eftermiddagsmad.

Derefter leger vi på stuen eller legepladsen, indtil vi bliver hentet.

Morgenmad

Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehaven, gøres dette i under hyggelige forhold i tidsrummet fra kl. 6.30-7.30.

Formiddag

Kl. 8.00 er der mødt en medarbejder ind fra hver stue, og vi går ind på stuerne.

I løbet af formiddagen leger børnene inde/ude eller afvikler diverse aktiviteter. Vores aktiviteter er planlagt ud fra børnehavens fælles mål og ud fra stuernes handleplaner.

Middag

Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet 11.00-12.00.

Hver stue har sine rutiner/sin kultur i forbindelse med middagen. Det være sig vaske hænder, dække bord, dele madpakker ud og lignende.

Eftermiddag

Efter madpakker leger børnene inde/ude.

I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre og fortælle lidt om, hvordan dagen er gået.

I Børnehuset Gassum har vi mange forskellige traditioner hen over året.

I Børnehuset Gassum har vi madordning i vuggestuen og i børnehaven.

Elin producerer maden fra bunden og køber så vidt muligt økologiske fødevarer.

Børnehuset Gassum har fået det økologiske spisemærke i bronze.

Her er nogle eksempler på madplaner:

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

  • De 3 dage op til påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår

Svalereden har åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Spentrup, Børnehuset Gassum og Børnehuset Svalereden.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.