Kontakt

Børnehuset Bjerregrav
Åkandevej 6, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Telefon 8915 4830
Mail: bjerregravbh@randers.dk

Pædagogisk leder
Rikke Futtrup Jensen
Tlf.: 2047 7727
Mail: rikke.futtrup.jensen@randers.dk

Telefon til stuerne

Stuerne

   Telefonnumre

    SMS til stuerne

Radisser

 

    2156 8674

Rødder

    8915 4833

    4012 5725

Sommerfuglene

    8915 4831

    4012 5723