Forældrepjece Bjerregrav

Vi ser huset fra indgangen

Børnehuset Bjerregrav er en kombineret institution med 1 vuggestuegruppe og 1 børnehavegruppe. Vuggestuen og børnehaven ligger i samme bygning og har et tæt samarbejde både i hverdagen og omkring barnets overgang fra vuggestue til børnehave.

Vi lægger vægt på at skabe en god og tryg relation til Jeres barn, hvor vi fungerer som base for barnets tryghed, trivsel og udvikling.

Ca.1. måned før jeres barn skal starte i vuggestuen eller i børnehaven, vil I modtage et velkomstbrev, hvor I inviteres til en velkomstsamtale og et første besøg i Børnehuset Bjerregrav.

Morgen:
Børnehuset åbner kl. 6.25, og vi spiser morgenmad indtil kl. 7.30.

Når der er mødt en medarbejder fra begge grupper, fordeler børn og voksne sig på stuerne. Her modtager vi de øvrige børn og hygger os med leg, samtale og de aktiviteter børn eller voksne tager initiativ til.

Børnene tilbydes et lille måltid ca. kl. 8.45.

Formiddag:
Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper. Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.

Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Læreplanstemaerne er:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har ligeledes et særligt fokus på sprogstimulering. 

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag.

Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Middag:
Vi spiser frokost ca. kl. 11.00 lidt tidligere i vuggestueafdelingen.

Vi spiser i små grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet – og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde vand/mælk op, skære ud og lignende.

Eftermiddag:

Efter middagssøvnen spiser vuggestuebørnene eftermiddags mad. 

Børnehavebørnene blive tilbudt eftermiddagsmad ca. kl. 14.00.

Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Fra ca. kl. 16 samles vuggestuebørn og børnehavebørn. Det kan være enten i alrum, på en af stuerne eller på legepladsen.

Måltiderne har en højt prioriteret. Vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Der er ansat en køkkenassistent til at forbedrede måltiderne. Køkkendamen udarbejder madplan, der kan ses på AULA. Hun har ansvaret for at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er varierende og så ernæringsmæssigt korrekte som muligt. 

Børnehuset har sølvmørket i økologi og målet er at opnå guldmærket. 

Fra 1. januar 2021 har forældrene til børnehavebørnene og vuggestuebørnene valgt kostordning. Hvilket indebære fuldforplejning. 

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker, og vi giver ikke børnene slik eller kage i institutionen. Se dagtilbuddets kostpolitik på hjemmesiden.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring.

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste vuggestuebørn sover middagssøvn i institutionen. 

De sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser efter behov.

De, der ikke sover i middagstimerne leger på stuen.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen. 

Nogle af de mindste børnehavebørn kan have brug for en middagslur. Dette aftales med personalet i børnehaven.

Se dagtilbuddets søvn politik på hjemmesiden. 

I skal selv medbringe bleer til jeres barn.

At starte i børnehave er altid et stort spring for såvel børn som forældre. Børnene skal forholde sig til en masse nye mennesker, og hverdagen er meget anderledes, end det de er vant til i hjemme eller i dagpleje og vuggestue. Denne overgang er vi meget opmærksomme på, og gør meget for at gøre den så tryg og uproblematisk som muligt.

Vi lægger vægt på tætte, dybe og nære relationer mellem de enkelte børn og voksne, og børnene imellem. Det at være en del af et inkluderende fællesskab, udvikler barnets personlige og sociale kompetence. 

Før barnet skal starte i børnehaven, holder vi en samtale med forældrene om overgangen- hvad det vil sige at gå i børnehave, og de nye rutiner vi sammen skal hjælpe barnet med. Til denne samtale deltager pædagogen fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven.

Ved overgang fra vuggestue til børnehave har der været fokus på løbende at ”besøge” den nye børnehavegruppe. Vuggestueafdelingen har et tæt samarbejde med børnehaven i hverdagen og de tætte fysiske rammer er med til at skabe en tryg overgang.

Når dit barn starter børnehave får I et garderoberum til overtøj, ekstratøj, hjemmesko/fodtøj.

Skiftetøj er: Et sæt rent tøj og gerne ekstra underbukser og strømper.

Det er vigtigt at børnene har praktisk tøj afpasset efter vind, vejr og årstiden.

Forår/efterår:

 • Termotøj 
 • Regntøj
 • Kondisko der er vandtætte, der kan bruges til gåtur i skoven.
 • Gummistøvler 
 • Hue og vanter

Sommer: 

 • Sandaler 
 • Kasket eller bøllehat
 • Kondisko 
 • Regntøj og gummistøvler 

Vinter: 
Om vinteren er lag på lag tøj bedst når børnene er meget ude. Derfor er det godt med uldundertøj/skiundertøj som det inderste lag de dage det er koldt. 

 • Gode vandtætte vinterstøvler
 • Flyverdragt
 • Strikvanter og vandtætte handsker
 • Varm elefanthue
 • Striktrøje/fleecetrøje 
 • Termostøvler
 • Termotøj evt. regntøj med fleece

 Husk navn i alt tøj og fodtøj.

I begyndelsen vil det være kontaktpædagogen, som er mest sammen med Jeres barn for at give barnet den største tryghed.
Når Jeres barn er faldet godt til, vil det naturligt også knytte sig til de andre voksne på stuen.
Ved evt. overflytning til børnehaven, vil kontaktpædagogen sørge for en tryg overgang gennem kontaktetablering til den nye kontaktpædagog i børnehaven.

Til hver børnegruppe er der knyttet tre til fire medarbejdere og de har et særligt ansvar for at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene i deres gruppe. Det er vigtigt, at der skabes et tæt samarbejde mellem jer og alle stuens voksne. 

Kontaktpædagogen indbyder Jer til forældresamtaler.

Den første finder sted, når Jeres barn har været i institutionen i ca.3 måneder. Relationen mellem barnet og barnets kontaktpædagog er grundstenen i vores pædagogiske arbejde.

Kontaktpædagogen vil fortælle og vise eksempler på hendes relation med jeres barn og barnets relationer til andre børn og voksne.

Der vil blive tilbudt samtaler i vuggestue ved 2 års alderen og ved overgangen fra vuggestue til børnehave.

I børnehaven vil der være en samtale efter ca. 3 måneder, når barnet fylder 4 år, 5 år og ved overgang til skole.

Vi tilbyder sprogvurdering af Jeres barn ved 2-års alderen

Vi anvender sprogvurderingsmaterialet TRAS.

 

TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling) belyser områderne: Samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion.
Ved forældresamtalen gennemgår vi resultatet af sprogtesten.

 

Vi tilbyder sprogvurdering ved 3. måneders, 4 og 5 års samtale. Vi anvender materialet sprogvurdering 3-6 år. 

 

Sprogvurdering 3-6 år viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. I forhold til alder vurderes børnene således ved 3 og 4 år på deres:

 • Ordforråd
 • Sprogforståelse
 • Kommunikative færdigheder
 • Lydlig opmærksomhed

Og ved 5 år også på deres:

 • Bogstavkendskab
 • Skriftsprogskompetencer

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn – herunder bogstaver og tal, er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet.

 

Via sprogvurderingen af børn der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Sprogvurderingen er et tilbud. Det er jer, der beslutter, om I ønsker jeres barn sprogtestet. 

Jeres tilsagn gives på AULA. I kan læse mere om tilladelser på dagtilbuddets hjemmeside. 

Vi lægger vægt på, at forældre og børn skal føle sig velkomne og trygge i institutionen.

Når institutionen åbner, vil I hver morgen møde vores faste morgenåbner.

Mellem kl. 7.30 og 15.30 vil I altid kunne møde en medarbejder fra barnets stue.

Om morgenen og sidst på dagen vil I nogle dage møde medarbejdere fra andre stuer.

Vi vil meget gerne have besked, hvis Jeres barn holder fri eller er syg på AULA.

På AULA kan I læse månedsbreve, daglige opslag og generelt orientering. Derfor er det vigtigt at I holder jer orienteret der hver dag. 

Vi tilstræber dagligt at tale med jer om, hvordan netop jeres barn har haft det. 

Vi har ansvaret for Jeres barn og derfor er det vigtigt, at I husker følgende:

 • Sig altid farvel til en medarbejder, inden du og dit barn går hjem.
 • Skriv på AULA, hvis det er andre end forældrene, der henter barnet

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner.

Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Vores traditioner er bl.a. Fastelavn, blomstens dag for bedsteforældre, besøg på naturskolen, børne julefrokost i december, afslutningsfest for førskolebørnene, Sommerfest og Julefest hvor børnenes familie inviteres med.

Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her i Børnehuset Bjerregrav. I må meget gerne deltage i festen, og det må søskende også.

Vi sætter flag frem, synger fødselsdagssang og råber HURRA. Nogle af børnene fra gruppen har sammen med de voksne lavet en lille fødselsdagsgave.

I kan aftale med stuens personale, hvad I gerne vil dele ud.

Vi opfordrer jer forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller – Spørg gerne personalet på stuen.

 

På AULA vil vi gerne I forholder jer til tilladelserne og sætter flueben, hvis I giver samtykke til de forskellige tilladelser. Hvis I ikke vil give samtykke, må I gerne noter det i kommentarfeltet. 

På dagtilbuddets hjemmeside kan I læse mere om tilladelserne.

Der indbydes til forældremøde en gange årligt i marts måned.

Om foråret holder vi en arbejdsdag hvor børn, forældre og noget af personalet vedligeholder legepladsen og også skaber nye gode muligheder for leg og læring på legepladsen.

Hvis Jeres barn bliver syg, er det ikke hensigtsmæssigt, at det kommer i institutionen.

Dels kan barnet smitte, så andre børn bliver syge, dels af hensyn til barnets eget velbefindende. 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. 

www.sst.dk/publ/Publ2001/Smitsomme_sygdomme/index.htm

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.

Børnene skal smøres hjemmefra.

Vi smører børnene til middag, de dage der er behov for det.

Børnehaven indkøber solcreme og følger rådene fra kræftens bekæmpelse med hensyn til ophold i solen.

Der er fælles feriepasning i et af husene i Dagtilbuddet på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De 3 dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår
 • Uge 29 og 30

24. december er institutionerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning. Se yderligere på hjemmesiden under ”omdagtilbudnordvest/fællesferiepasning”.

Forældrebestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder: 

 • Pædagogiske principper 
 • Dagtilbuddets aktiviteter 
 • Anvendelse af budget 
 • Ansættelse af personale 

Se mere på vores hjemmeside under ”dagtilbudnordvest/samarbejde”.

Se mere på vores hjemmeside under ”dagtilbudnordvest/samarbejde”.

Forældrerådet i Børnehuset Bjerregrav som har følgende opgaver:

 • At drøfte lokale perspektiver på de emner der drøftes i dagtilbudsbestyrelsen. 
 • Støtte op om afdelingen sommer og julefest for børn og forældre. 
 • Drøfte ønsker og initiativer der kan gøre jeres børns institution bedre.