Dagligdagen

Ingen dage er ens, men vores dagligdag har en vis struktur, der er bygget op omkring aktiviteter, måltider og børnenes fremmøde i børnehaven. 

Vi vil her beskrive hvordan en almindelig dag forløber. Her tager vi udgangspunkt i, hvordan den er for børnene i børnehavegrupperne. Vuggestuens dagligdag er beskrevet under deres afsnit.

Kl. 6.25 møder det første pædagogiske personale. Vi har en fast morgenåbner for at gøre afleveringen så tryg og velkendt som mulig. Samtidig er vores rengøringsassistent  ved at gøre børnehaven ren. Vuggestuebørn og børnehavebørn er sammen i den første tid om morgenen hvor morgenmad spises i vuggestuegruppen.

Der er morgenhygge og stille leg i alrummet, hvor vi opholder os, når der kommer flere børn.
 De nødvendige informationer mellem forældre og personalet bliver givet. Børn og forældre tager afsked, og de fleste børn skal vinke på "vinkebænken". Nogle vil gerne have hjælp, når de skal sige farvel til mor og far, andre vil helst klare det selv.

Snart summer børnehaven af liv, og efterhånden, som hele børnehaven er rengjort, og mange er mødt, lukker vi op til grupperummene, og mange børn siver ud i krogene med deres venner for at lege. Andre bliver i alrummet, som stadig er åbent. 

Ved 9.00-tiden spises der brød og frugt i 2 Børnenes cafe" og i vuggestuegruppen..

Kl. 9.30 regner vi med, at alle børn er mødt, medmindre vi har fået andre beskeder. Nu kan vi begynde vores planlagte aktiviteter, som er beskrevet i vores ugeplaner på tabulex .Det kan være sprogleg, arbejde med læreplanstema eller temadage. Dette foregår både ude og inde, afhængig af aktiviteten. Vi arbejder hver uge i mindre læringsgrupper med et udvalgt tema eller dialogisk læsning.
Inden vi skal spise, er børnene på toilet og vasker hænder. Et par børn dækker bordene i " børnenes cafe" inden børnehavebørnene samles i alrummet til frokosten.

Under toiletbesøg, borddækning og spisning er der mange opgaver, som børnene opfordres til selv klare, så de kan træne deres selvstændighed. De voksne hjælper, hvis det bliver for svært.

Efter spisningen skal der ryddes op og gøres rent, og her hjælper børnene også til. Børnene begynder herefter at tage overtøj på for at komme ud på legepladsen. Igen opfordres og støttes børnene til at klare mest muligt selv.

I de næste par timer er vi altid ude - sommer og vinter. Vi udnytter den dejlige legeplads til både børnenes selvvalgte lege og tilbud om at deltage i ex motoriske fælleslege igangsat af en voksen. Vi gør også stor brug af vores ladcykler hvor nærområdet besøges i stor stil

Der er enkelte børnehavebørn, der sover middagssøvn på dette tidspunkt, hvor der er ro i huset.

Kl. 14.00 er der  eftermiddagsmåltid.

Om eftermiddagen leges der både inde og ude og vi prioriterer at få snakket lidt med børnenes forældre ved afhentning.

Vuggestuegruppen.

Efter morgenmåltidet der slutter ca. 7.45 trækker børnehavebørnene ind i deres egen gruppe og vuggestuebørnene leger indtil der holdes en samling med sang, fortælling og motoriske lege.

Om formiddagen deles børnene i mindre grupper og deltager i aktiviteter tilpasset deres alder og udvikling.

Formiddag:

De store er ude på legepladsen / har kreative aktiviteter inde. Er på besøg i børnehaven eller deltager sammen med de mindste børnehavebørn i mindre grupper omkring læreplanstema, sprogleg o.lign.
De mellemste er ude på legepladsen / leg og kreative aktiviteter.
De små leger inde/ er med på legepladsen / sover og spiser efter behov. 

Eftermiddag : 
Børnene sover og spiser individuelt og aktiviteter tilpasses ude eller inde.
Sidst på dagen sammen med børnehavebørnene.