Dagligdagen

Ingen dage er ens, men vores dagligdag har alligevel en vis struktur, der er bygget op omkring aktiviteter, måltider og børnenes fremmøde i børnehaven. 

Vi vil her beskrive hvordan en almindelig dag forløber. Her tager vi udgangspunkt i, hvordan den er for børnene i børnehavegrupperne. Vuggestuens dagligdag er beskrevet under deres afsnit.

Kl. 6.30 møder det første pædagogiske personale, og børnehuset er åben for modtagelse af børn. Samtidig er vores rengøringsassistent  ved at gøre børnehaven ren. Vuggestuebørn og børnehavebørn er sammen i den første morgentime.

Der er morgenhygge og ro i alrummet, hvor vi opholder os i de første morgentimer. Nogle børn har ikke spist morgenmad hjemme, men venter til de kommer i børnehaven. Der er mulighed for at spise corn flakes, havregryn eller havregrød.
Flere børn og mere personale kommer til. De nødvendige informationer mellem forældre og personalet bliver givet. Børn og forældre tager afsked, og de fleste børn skal vinke på "vinkebænken". Nogle vil gerne have hjælp, når de skal sige farvel til mor og far, andre vil helst klare det selv.

Snart summer børnehaven af liv, og efterhånden, som hele børnehaven er rengjort, og mange er mødt, lukker vi op til grupperummene, og mange børn siver ud i krogene med deres venner for at lege. Andre bliver i alrummet, som stadig er åbent. 

Ved 9.00-tiden har børnene mulighed for at spise lidt mad fra madkassen, det kan være et stykke frugt eller et stykke rugbrød.

Kl. 9.30 regner vi med, at alle børn er mødt, medmindre vi har fået andre beskeder. Nu kan vi begynde vores planlagte aktiviteter, som er beskrevet i vores planer på opslagstavler og  på hjemmesiden under månedsplaner for de enkelte grupper. Det kan være sprogleg, arbejde med læreplanstema eller temadage. Dette foregår både ude og inde, afhængig af aktiviteten. Vi har også pusterum, hvor der ikke er planlagt noget. Her opstår der impulsive ting, og børnenes gode lege foregår ofte her. Det kan også være, at der er en lille gruppe børn, der laver noget med en voksen, mens resten laver noget på egne initiativer.
Ved 11.00-11.30 tiden er det tid at rydde op og gøre klar til vores frokost. Børnene har madpakker med hjemmefra. Der gives  et glas mælk til maden og vand efter behov.
Inden vi skal spise, er børnene på toilet og vasker hænder. Et par børn på hver stue dækker bord, mens gruppen bliver samlet i garderoben, hvor man venter på at få lov til at gå til bords. I garderoben bruges tiden oftest til en lille historie, en sang eller noget, der skal fortælles. 

Under toiletbesøg, borddækning og spisning er der mange opgaver, som børnene opfordres til selv klare, så de kan træne deres selvstændighed. De voksne hjælper, hvis det bliver for svært.

Efter spisningen skal der ryddes op og gøres rent, og her hjælper børnene også til. Børnene begynder herefter at tage overtøj på for at komme ud på legepladsen. Igen opfordres og støttes børnene til at klare mest muligt selv.

I de næste par timer er vi altid ude - sommer og vinter. Vejret skal være meget dårligt, for at vi ikke går ud.

I tiden, hvor børnene er ude, afholder personalet på skift deres middagspauser.

Der er enkelte børn, der sover middagssøvn på dette tidspunkt, hvor der er ro i huset.

Kl. 14.00 er det spisetid igen, og børnene spiser et mindre måltid, som også er medbragt hjemmefra. Hvad, børnene her har behov for, er meget individuelt. Nogle spiser kun frugt, andre har brug for et større måltid som brød, grønt eller et mælkeprodukt.
Om eftermiddagen bliver der leget både ude og inde. 

Efterhånden skal grupperummet ryddes op, og alrummet bliver igen taget i brug. Mange børn er gået hjem, og det tidligt mødte personale har fået fri. 

I ugens fire første dage lukker børnehuset kl. 16.45 og om fredagen lukkes kl.16.00.

Vuggestuegruppen.

De børn, der kommer før 7.30 tilbydes morgenmad i alrummet. Omkring 7.30 trækker de mindste ind i vuggestuens lokaler.
Ca. kl. 9.00 holdes samling, hvor der synges og der serveres formiddagsmad. 

Børnene deles i mindre grupper og aktiviteter efter alder/ udvikling.
Formiddag:

De store er ude på legepladsen / har kreative aktiviteter inde. Er på besøg i børnehaven eller deltager sammen med de mindste børnehavebørn i mindre grupper omkring læreplanstema, sprogleg o.lign.
De mellemste er ude på legepladsen / leg og kreative aktiviteter.
De små leger inde/ er med på legepladsen / sover og spiser efter behov. 

Eftermiddag : 
Børnene sover og spiser individuelt og aktiviteter tilpasses ude eller inde.
Sidst på dagen sammen med børnehavebørnene.