Dagligdagen

Dagens aktiviteter

 

Morgen:

Vivi åbner institutionen kl. 6.25, og børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Når der er mødt en medarbejder fra alle 3 grupper fordeler børn og voksne sig på stuerne.

Her modtager vi de øvrige børn – og hygger os med leg, samtale og de aktiviteter børn eller voksne tager initiativ til.

Børnene tilbydes et lille måltid kl. 9.00

Formiddag

Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper – med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.

Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Læreplanstemaerne er:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Vi har et særligt fokus på sprogstimulering og arbejder hver uge med sprogleg og oplæsning.

 

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag

Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Ture i nærområdet

Vi har ladcykler, så vi sammen med børnene kan køre på tur

Søvn

De fleste vuggestuebørn sover middagssøvn i institutionen.

De sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De, der ikke sover i middagstimerne leger på stuen.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det.

Nogle af de mindste børnehavebørn kan have brug for en middagslur. Dette aftales med personalet i børnehaven.

 Eftermiddag:

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad. Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Kl.14 spises der eftermiddagsmad og herefter er der ligeledes leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. ca. 16.15 og 16.45 samles vuggestuebørn og børnehavebørn. Det kan være enten i alrum eller på legepladsen.

Institutionen lukker kl. 16.45, fredag kl. 16.15