Børnehuset Bjerregrav

Børnehuset Bjerregrav er en integreret institution i det lille landsbysamfund Ø. Bjerregrav. Børnehuset ligger tæt på Bjerregrav Skole og Bjerregrav Hallen.

Vi har en vuggestue gruppe med 14 børn, og 1 børnehavegrupper med 25-30 børn. Vi vægter at Børnehuset Bjerregrav skal være et rart og trygt sted, hvor vi tilstræber nærvær og gode relationer.

Børnehuset Bjerregrav kendetegnes ved:

 • Godt fysisk, psykisk, og æstetisk børnemiljø.
 • Rolig og struktureret hverdag.
 • Arbejde med læreplaner i mindre grupper.
 • Sproglig opmærksomhed som fokusområde.
 • Fælles oplevelser og gode venskaber.
 • Musiske og kreative aktiviteter, og brug af nærområdet.
 • Dagligt udeliv på velindrettet legeplads, eller i nærområdet
 • Et tæt samarbejde med Forældrene
 • Et godt samarbejde med dagplejen - og til Bjerregrav skole.

Børnehuset Bjerregrav
Åkandevej 6, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Tlf.: 8915 4830
E-mail: bjerregravbh@randers.dk

Pædagogisk leder
Helle Cathrine Nielsen
Tlf.: 2122 8843
E-mail: Helle.Cathrine.Nielsen@randers.dk

Telefon til stuerne

Ulveungerne 2155 8674
Sommerfuglene 4012 5725
Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Børnehuset har til huse i en velindrettet bygning, der har form som et kryds.

Huset er fra 1972 og er løbende vedligeholdt, så det fremstår lyst og indbydende.

Hver stue har sin egen indgang. Her er børnenes garderoberum med plads til overtøj, fodtøj og kasse til ekstra tøj Dejlige grupperum og toiletfaciliteter.

I midten af huset har vi et stort fælles alrum., der ligger i åben forbindelse med køkkenet. Alrummet giver gode muligheder for fysisk aktivitet og bruges dagen igennem af grupperne. 

Legeplads
Der er en dejlig legeplads rundt om Børnehuset Bjerregrav.

Børnehuset er omgivet af en god stor legeplads med muligheder for alsidige fysiske aktiviteter og udfordringer.

Vores udemiljø er et grønt kuperet område med græs, buske og træer. Vi har sandkasser, klatreredskaber, rutschebane, gynger, koldbøttestativ, fodboldbane, cykelbaner, bålplads, kælkebakke, jordstykke til at grave i, kampesten, legehuse, pilehytte m.m.

I et hjørne har vi et grønt vildnis med klatretræer og højt græs.

Der er indrettet områder med vild natur, med fokus på gode levesteder for krible krable dyr.

Om sommeren er der kanalsystemer og kar til vandleg.

Vi har en lille urtehave, som børnene er med til at passe. Der er ligeledes frugttræer og buske, og vi bruger urter og frugter i madlavningen.

Der er kroge på legepladsen, der gør det muligt for børnene at lege uden altid at have de voksnes øjne i nakken.

Vi har høns som nyder godt af børnenes "godbidder".

Vi bruger legepladsen meget og har mange aktiviteter ude. Det kan f. eks. være bål, så vi kan lave bålmad. Vi synger også og laver bevægelseslege, kapløb, historielæsning, fodboldkampe, kreative sysler og spisning m.m.

Om sommeren, når solen stikker, slår vi parasoller og solsejl op.

I sommerhalvåret er vi ude det meste af dagen, og om vinteren minimum 2 timer.

Vi udvikler løbende vores udemiljø, så børnene får sanseoplevelser og udfordres.

Samtidig er vi opmærksomme på, at sikkerheden er i orden.

Morgen

Vivi åbner institutionen kl. 6.25, og børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Når der er mødt en medarbejder fra alle 3 grupper fordeler børn og voksne sig på stuerne.

Her modtager vi de øvrige børn – og hygger os med leg, samtale og de aktiviteter børn eller voksne tager initiativ til.

Børnene tilbydes et lille måltid kl. 9.00

Formiddag

Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper – med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.

Her arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Læreplanstemaerne er:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Social udvikling

Vi har et særligt fokus på sprogstimulering og arbejder hver uge med sprogleg og oplæsning.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag

Vi betragter legepladsen som et lærings rum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Ture i nærområdet

Vi har ladcykler, så vi sammen med børnene kan køre på tur

Søvn

De fleste vuggestuebørn sover middagssøvn i institutionen.

De sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De, der ikke sover i middagstimerne leger på stuen.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det.

Nogle af de mindste børnehavebørn kan have brug for en middagslur. Dette aftales med personalet i børnehaven.

Eftermiddag

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad. Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Kl.14 spises der eftermiddagsmad og herefter er der ligeledes leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. ca. 16.15 og 16.45 samles vuggestuebørn og børnehavebørn. Det kan være enten i alrum eller på legepladsen.

Institutionen lukker kl. 16.45, fredag kl. 16.15

I Børnehuset Bjerregrav er der madordning til alle børnene.

Vi tilbyder morgenmad, kl. 9-mad, frokost samt eftermiddagsmad.

Vivi som er vores køkkenassistent, laver mad til alle måltiderne.

I kan se madplanen på Aula.

Måltiderne er højt prioriteret. Vi vil gerne give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Vi spiser frokost ca. kl. 11.00 - lidt tidligere i vuggestueafdelingen.

Vi spiser i små grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde vand/mælk op, skære ud og lignende.

Vi har fået det økologiske spisemærke i sølv.

Læs vores kostpolitik her.

Vi har fællesferiepasning i følgende perioder:

 • De 3 dage op til påske
 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Dagene mellem jul og nytår

I 2020 har Børnehuset Regnbuen åbent for fælles feriepasning for børn fra Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Hørhaven, Stjernehuset, Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vær opmærksom på andre åbningstider!

Læs mere om fælles feriepasning her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.