Dagtilbud Nordvest

I Dagtilbud Nordvest lægger vi vægt på at børnene trives, lærer og udvikler sig i trygge rammer

Dagtilbud Nordvest cykler

I Dagtilbud Nordvest vil vi gerne give børnene mulighed for at komme ud i naturen. Vi har derfor købt ladcykler til alle afdelingerne. Der er plads til 4 børn og en voksen i ladcyklen. Så snart der er mulighed for det, cykler børn og voksne på tur.
Til cyklerne hører også en digital rygsæk med en iPad og nogle mikroskoper så børnene kan undersøge de ting de finder i naturen.

Natur og naturfænomener

I Dagtilbud Nordvest færdes Pædagogerne ofte i naturen med børnene og taler meget med børn om naturen.
Eksempler på aktiviteter, er eksempelvis: At indsamle planter, udforske insekter og arbejde med spiring af frø etc. Vi arbejder også udendørs med aktiviteter såsom forsøg med at måle og veje eller eksperimenter med, hvad der sker, når is smelter.

Børn & Udeliv

Børn får disse kompetencer i naturen:
Børn bliver fysisk og psykisk robuste
Børn klarer sig bedre i skolen
Børn får højere selvværd og selvfølelse
Børn får mere selvdisciplin
Børn føler sig dygtige og selvsikre
Børn bliver gode problemløsere
Børn bliver bedre til at samarbejde
Børn bliver mere kreative
Børn føler sig forbundet med naturen
Børn bliver fremtidens dygtige voksne